E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

MUIDEN 65 JAAR NA DE BEVRIJDING 1945 – 2010

Oorlogsfoto’s vergeleken met het heden

 
In het ketelhuis van de Kruitfabriek werd in de Hongerwinter eten gekookt voor het Noodcomité Muiden. Van links naar rechts: De heer Lohman, de heer de Jong, (beiden van de Kruitfabriek), de heer Wesseling (slager), de heer W. Kroon (kok) en de heer H. Hasenaar (helper). Het eten bestond voornamelijk uit soep of stampot van aardappelen, kool en winterwortelen, indien mogelijk aangevuld met vlees en dergelijke. De Kruitfabriek stelde schepen beschikbaar om eten te gaan halen in Friesland, via het IJsselmeer.

 INLEIDING

    In voorjaar van 1988 bracht het Historisch Archief Muiden zijn eerste boekje uit: “Muiden 42 jaar  na de bevrijding 1945-1987”. De ondertitel luidde: “Vergelijkingsfoto’s van plaatsen in Muiden.”

De foto’s waarmee men kon vergelijken waren foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Met name uit de laatste maanden van de Hongerwinter en de bevrijding in 1945. De opnamen waren gemaakt door de Muider fotograaf Martinus Wiegmans, die een fotozaakje had achter in de Weesperstraat.

Kort voor zijn dood stelde hij een grote hoeveelheid foto’s en negatieven ter beschikking van het Comité Openbare Feesten (COF) in Muiden. Dit had in de aanloop van de organisatie van een tentoonstelling over de oorlogsjaren een oproep gedaan aan de bevolking om materiaal aan te leveren.

Een deel van de foto’s werd op de tentoonstelling in de Kazerne in 1985 getoond. De belangstelling ervoor was zó groot, dat men besloot om kort daarna bij sigarenhandel De Hoek in Muiden de foto’s in de etalage te hangen. Ook kon men de foto’s nabestellen. Daarvan werd volop gebruik gemaakt; oa door de ondergetekende.

In het najaar van 1987 maakte ik aan de hand van de oude foto’s op dezelfde plaatsen nieuwe foto’s om ze zodoende met elkaar te kunnen vergelijken. Het viel op dat er veel was veranderd, maar aan de andere kant ook weer niet. Veel plekken waren nog goed herkenbaar. Men kon zich even terugwanen in die dagen van de oorlog en de bevrijding.

 

 

 

 

 

     
 
 
 
De Kloosterstraat in 1987; zoek de verschillen!
 

 

De vergelijkingsfoto’s van toen zijn Inmiddels ook al weer historie geworden. Na 23 jaar leek het me daarom tijd om de uitgave nogmaals te verzorgen. Daarnaast speelt ook mee dat de technische mogelijkheden om de beelden te reproduceren enorm zijn verbeterd. Was het boekje toen gekopieerd in zwart wit, nu kunnen alle foto’s digitaal worden aangeleverd en in kleur worden afgedrukt.

Verder zullen ze ook op mijn website te bewonderen zijn. Kortom; ik hoop en verwacht opnieuw veel belangstelling voor deze oude en nieuwe foto’s.                  Veel plezier met deze uitgave! GK  

               
     Het Noodcomité is klaar om het eten op te scheppen. Iedereen heeft zijn emmer of pannetje gereed.      

    INHOUD

* Voorpagina: De Amerikaanse piloot Claude Murray wordt toegejuicht bij café Vechtzicht, 5 mei 1945. Daarnaast zat de firma Amroh-electronics, die met luidsprekers de Engelse radio liet horen.

* Pagina   2: Het ketelhuis van de Kruitfabriek, waar het eten voor het Noodcomité werd gemaakt.
* Pagina   3: Inleiding.
* Pagina   4: Inhoudsopgave.
* Pagina   5: Het eten wordt bezorgd bij het RK-Verenigingsgebouw in de Kerkachterstraat.
* Pagina   6: De mensen wachten in het RK-Verenigingsgebouw op het eten.
* Pagina   7: Op de Vechtbrug wachten op de bevrijders.
* Pagina   8: “Welcome!” Kinderen wachten op de brug over de Vecht op de Canadezen.
* Pagina   9: De intocht van de Canadezen op de Herengracht.
* Pagina 10: Poseren met de bevrijders op straat voor het gemeentehuis.
* Pagina 11: Blijde gezichten voor de pastorie; Muiders en Canadezen.
* Pagina 12: Een groepsfoto voor het gemeentehuis.
* Pagina 13: T. Leurs in een Canadese carrier.
* Pagina 14: Claude Murray, alias Jan Smit, op de schouders.
* Pagina 15: De zusjes Leurs in de Singelstraat.
* Pagina 16: Traktatie kinderen op de Burg. de Raadtsingel.
* Pagina 17: Een kapotte Shermantank op de Zuidpolderweg.

Uitgave Historisch Archief Muiden: * Guus Kroon * 1398 BG Muiden * tel.0294.264922 *

Dit is een voorproefje van het boekje. Wilt u meer zien en lezen? Koop dan de hele uitgave bij Primera De Hoek in Muiden, Sluisstraat 9 of wacht op het verschijnen op de website van het HAM.

e-mail ham.muiden@planet.nl * www.guuskroon.nl

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...