Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

BRIEF AAN OME JAN MELIS OVER MUIDEN 2000-2010


Vlnr
op de voorste rij: Bas van Diest, Jan Melis, Wil Melis, Jannie Timmer in de Grote Kerk te Muiden, bij de opening van de Tentoonstelling van de Eeuw op vrijdagavond 22 oktober 1999. (foto GK).

Beste ome Jan,

Tien jaar geleden, op 30 januari 2000, bent u overleden. In de tussentijd is Muiden nogal veranderd. Ik weet dat u dood bent en dat u deze brief niet meer kunt lezen, maar ik heb er behoefte om aan om een aantal zaken op een rijtje te zetten en deze brief helpt me daarbij.

Op de eerste plaats moet ik helaas melden dat Muidenals gemeente binnenkort zal verdwijnen. Na meer dan 1056 jaar verliest ons stadje zijn zelfstandigheid. We moeten samengaan met Weesp, Naarden en Bussum. En dat terwijl Bussum helemaal niet wil. Volgens de deskundigen kan het niet anders. We zijn te klein geworden om op eigen benen te blijven staan. Wie had dat kunnen denken? In 1953 kon men het onheil nog afwenden, zodat het duizendjarig bestaan onbezorgd gevierd kon worden. Nu is er weinig of geen hoop meer dat het niet doorgaat. We gaan waarschijnlijk de gemeente Naardermeer heten. Ja, het zal even wennen zijn. Misschien is het ook maar beter zo. 

Muiden krimpt namelijk. Uit de gemeentelijke statistieken van het afgelopen jaar bleek dat er op 1 januari 2010 nog maar 6511 mensen woonden in Muiden en Muiderberg samen. Dat waren er in 2008 nog 6563. Hoeveel waren er dat in 1999? Er worden te weinig baby’s geboren; slechts dertien dit jaar. Ook trouwen is niet meer zo populair in Muiden: Dat gebeurde maar 51 keer. Waar zijn de tijden gebleven dat de rijstkorrels voor de kazerne de straat wit kleurden? Maar ach, Gerrie van Wijk is al lang met pensioen.

Ook overlijden er steeds meer oude Muiers. Sinds de Tentoonstelling van de Eeuw, eind 1999, toen u al zo ziek was, zijn er velen gestorven. Op een foto die ik toen maakte zit u op de voorste rij in de Grote Kerk naast Bas van Diest (overleden 26-08-’04), daarachter Gerard Kuit (+ 7-12-’00), dan Bep Vos en Ayla Blüm, die gelukkig nog in leven is, daarachter in Muiden-t-shirt, Joop van der Pouw (+ 25-05-’04), dan uzelf met stok, met naast u uw vrouw Wil (+31-03-07), daartussenin zit Hans Kliphuis, gelukkig nog in leven, met tenslotte Jannie Timmer-Zevering, die j.l. zaterdag 23 januari is overleden, op 97-jarige leeftijd. Ja, de oude Muiers gaan dood en de nieuwe Muiers verhuizen naar elders.

Komen er dan helemaal geen huizen bij in Muiden? Ja en nee. Als er ergens iets gesloopt wordt, dan komen er meestal weer nieuwe huizen voor in de plaats, bijvoorbeeld op de Herengracht. Maar echt een grote nieuwe woonwijk is er sinds de Mariahoeve en de Bouvywijk in de jaren zeventig gebouwd werden, niet meer ontwikkeld. Toch zijn er al jaren plannen. Bijvoorbeeld voor het Van der Vlietterrein, u weet wel, Schouten. De plannen liggen er al jaren, maar op de een of andere manier komt het er maar niet van. Ad van der Vliet heeft al een paar keer een nieuw bord laten schilderen: “Hier wonen in 2009?” Nee dus.

Daarnaast is in mei 2004 de Kruitfabriek gesloten. Men wilde daar maar meteen zo’n 2000 woningen bouwen en in de Bloemendalerpolder nog eens 2500. Kunt u zich voorstellen wat dat betekent? Een complete nieuwe stad erbij van meer dan 10.000 inwoners. Daar namen we natuurlijk geen genoegen mee. Dankzij protesten van de inwoners werd het college van b. en w . teruggefloten, maar toen er in 2005 een nieuwe raad kwam bleek de vorige raad al vergaande afspraken te hebben gemaakt. Er moeten nu volgens de rechter op het KNSF-terrein 1475 woningen gebouwd worden, maar de KNSF probeert er nog steeds een slaatje uit te slaan. Resultaat: De plannen liggen stil. Ook de Bloemendalerpolder is nog groen, hoewel men bij het station de wijk Leeuwenveld heeft gebouwd in de afgelopen jaren.


De brug over de trekvaart waar het vracht- en bouwverkeer naar het KNSF-terrein over heen moest, staat al jaren werkloos open. Op de achtergrond het puin van de gesloopte gebouwen van de Kruitfabriek.

Naast woningen wil men een nieuwe 12-baans snelweg aanleggen met een aquaduct ten zuiden van de huidige Vechtbrug. De Vechthoeve, het oude huis van mevrouw van Wees, tegenwoordig bewoond door een familie Kroon, nee geen familie van mij, moet verplaatst worden. Het houten huis staat op de monumentenlijst vanwege de Stelling van Amsterdam. Het zal ergens anders weer opgebouwd worden, maar waar weet nog niemand. Over het eveneens houten huis van Stef Griffioen aan de overkant van de Vecht heeft niemand het, maar dat moet ook weg.

U was ook een liefhebber van jagen en polsstokspringen, maar veel ruimte daarvoor zal er niet overblijven in de toekomst. De polders rond Muiden veranderen in een woon- en recreatiegebied, met op zijn best een moderne agrarische bestemming, waar kievitseieren rapen niet meer aan de orde zal zijn. Jagen wordt er ook niet veel meer gedaan. De vossen lopen tegenwoordig soms gewoon rond in de bebouwde kom. En dat terwijl er duizenden ganzen overwinteren in de weilanden van de Noordpolder.

Jan Melis met polsstok in een onbekende polder. (Collectie Historisch Archief Muiden.)

De winter heeft zich eindelijk weer eens goed laten gelden. Na de kwakkelwinters in voorgaande jaren is er in 2010 volop ijs en sneeuw. Nee, een verlichte baan op de Vest zit er niet meer in, zoals in uw tijd. Wel heeft Muider IJsclub Eendracht, waarin u vele jaren actief was, een ijsbaan op het veld van SC Muiden de laatste jaren. Ook was er een “snerttocht” georganiseerd over de boerenslootjes.

De brandweer heeft het tegenwoordig druk met auto-ongelukken op de A1. In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 januari was er weer een dodelijk ongeluk, waarbij een inwoner van Muiden omkwam. De leiding is tegenwoordig een beroeps en er wordt samengewerkt in een gewestelijk verband.

Ome Ko is een paar jaar geleden overgenomendoor de schipper Ruurd van Kleuver. Ze verkopen er nog steeds borreltjes, maar je kunt er tegenwoordig ook hele maaltijden krijgen. Het biljart is verdwenen en achter het café is een vergaderzaal gekomen. De jachtenverhuur van Sachs is een tijdje een soort meubel-zaak geweest, maar dat heeft niet lang stand gehouden, net als diverse andere winkeltjes met spullen waar niemand echt om verlegen zit. De slagerij is in maart 2005 voorgoed gesloten. Er zit nu een wijnwinkel in.


Jan Melis aan het werk in de smederij, omstreeks 1972. (Foto P. Doberitz.)

Tja, dan moet ik u nog wat vervelends vertellen. Na uw dood heeft uw zoon Wim de smederij niet voortgezet. Er heeft een tijdje een ‘bed & breakfast’ in gezeten, maar dat werd geen succes. In april 2008 is er een kapsalon in gekomen… Men heeft de oude werkplaats en de woonkamer helemaal verbouwd en veranderd. Het oude gereedschap en dergelijke zijn verwijderd. Alleen de blaasbalg, het aambeeld en de oven zijn bewaard gebleven. Ook het afdakje voor de paarden is vervangen door een glazen aanbouw. De spreuk boven de ingang is, na aandringen van diverse Muiers, wel weer teruggekomen, maar op een bordje aan de muur.

‘s Avonds brand er een blauw licht en op de nette vensterbanken staan bussen haarlak en allerlei flessen kleurspoelingen.

Zolang er haren bestaan zal men er krulspelden in slaan denk ik. Misschien maar goed dat u deze brief niet echt hoeft te lezen, want dat had u geen rust meer.

Ach, er is natuurlijk nog veel meer veranderd in Muiden de laatste tien jaar. We hebben een vrouwelijke burgemeester, de Schapenkaai is een wandelgebied geworden, in het Muizenfort zit nu een museum, in Fort H een restaurant, de Klensput heet “Eten in Muiden”, de Hoek heeft een nieuwe eigenaar, het postkantoor is verbouwd tot gezondheidscentrum, maar er zijn ook veel dingen hetzelfde gebleven. Jan Pronk rijdt nog steeds rond in zijn SRV- winkelwagen, Piet Logchies zit nog steeds op zijn bankje, de mussen pikken nog steeds kruimels tussen de straatstenen en het water stroom nog altijd door de sluis.


Daarom wil ik besluiten met een gedichtje:

 

Muiden, stadje van mijn ouders

Waar mijn jeugd heeft plaatsgehad

Waar ik speelde en ook werkte

Waar men spreekt van vestingstad

Waar het slot altijd zal waken

Muiden, dat word ik toch nimmer zat

 

GK januari 2010