Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

FEBRUARI 2009 BLOEMENDALERPOLDERSPECIAL

Kaart van de Bloemendalerpolder, (boven) met de grens van de gemeente Muiden weergegeven als stippellijn. Op het kaartje hieronder is te zien hoe men de polder wil gaan inrichten met water en woningen. (WN 18-02-’09).

PLANNEN VOOR DE POLDER

De provincie Noord -Holland wil nu zelf bepalen hoe de Bloemendalerpolder er uit gaat zien, zonder rekening te houden met de wensen van Weesp en Muiden. Twistpunten zijn oa de bebouwing van de zgnd. “Bredius-gronden” (het weiland naast wijk Zuidwest) en de be-bouwing van de zône langs de Vecht. Meer hierover op de volgende pagina’s.

DE BREDIUSGRONDEN

De weilanden ten westen van de wijk Zuidwest worden ook meegenomen in de woningbouwplannen van de provincie Noord-Holland. Er moeten 150 woningen komen. Dat is zeer tegen de zin van de Gemeente Muiden, omdat men daar andere plannen mee heeft.

In het kader van de bebouwing van het KNSF-terrein, aan de andere kant van de Amsterdamsetrekvaart, wil men de velden van Sportcombinatie Muiden verplaatsen naar de weilanden van “Bredius”. De families Van Ginkel en Streefkerk pachten het land voor agrarisch gebruik.

Bredius was in de 18 e en 19 e eeuw de familie die de Kruitfabriek beheerde. De weilanden vormden een onderdeel van de veiligheidscirkel om de fabriek. De grond is nog steeds van de familie. In de plannen van de provincie wordt de ruimte voor de sportvelden beperkt en verder opgeschoven naar het westen. (Zie de kaart hiernaast.)

PROEFBOERDERIJ FORT DODGE OF BETER ZORGBOERDERIJ HOOGERLUST

Een van de redenen dat de Muider wethouder, Fred Winnubst, het akkoord met de provincie niet wilde tekenen was dat hij niet mee wilde werken aan de bouw van twintig huizen in de Vechtzône. Op de plankaart van de Bloemen-dalerpolder het gebied van de voormalige proefboerderij aan de Vecht, Fort Dodge, paars ingekleurd.

Wij, André van der Galiën ( 1960 ) en Marijke Schwirtz (1962 ) wonen hier al zeven jaar op boerderij “Hoogerlust”.
Het was ooit een proefboerderij van een farmaceutisch bedrijf waarvoor André werkte.
Vier jaar geleden besloot dit bedrijf de boerderij te sluiten, wij hebben toen het plan opgevat om er een zorgboerderij van te maken.
Inmiddels hebben wij de steun van vele partijen en een financier gevonden.
De provincie wil dat de boerderij een maatschappelijke functie krijgt in de Bloemendalerpolder, daarom wordt de naam Zorglandgoed “Hoogerlust”. 
In mei 2008 zijn we begonnen met het aanleggen van een biologische moestuin en komen de eerste zorgvragers ons hierbij helpen.
André heeft de landbouwschool gedaan en veel kennis van vee, landbouw en techniek.
Marijke heeft een therapeutische opleiding en werkt al jaren in de zorgsector.
Wij willen dat dit een plek wordt waar mensen met een zorgvraag met veel plezier kunnen komen werken, spelen, kijken en beleven. Om net als wij te genieten van de prachtige plek aan de Vecht en van de natuur en al die dieren.

Uit de website: www.hoogerlust.nl

Hieronder foto’s van Guus Kroon.

 

Radarstation Seeadler in de Bloemendaler polder

In 1943 bouwden de Duitsers in acht weken tijd een radarstation midden in de Bloemendaler-polder ter hoogte van de Papelaan.

Het radarstation moest geallieerde vliegtuigen signaleren, waarna jachtvliegtuigen deze konden onderscheppen.

Overzichtsfoto van enkele gebouwtjes van het radarstation in mei 2007. Hieronder andere overblijfselen.

 

Ook deze bijzondere gebouwtjes dreigen te verdwijnen door de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.

Op de plek waar het radarstation ligt worden een meer aangelegd en woningen gebouwd (zie pag. 1)

Het radarstation werd gebruikt van juli 1943 tot december 1943. Toen de Duitsers vertrokken werd het station ontmanteld. De schotels werden verwijderd en alleen de bakstenen “garages” en de betonnen sokkels plus enkele funderingen bleven achter. Het radarstation heeft geen monumentenstatus en is derhalve ook niet beschermd, hoewel het nu wel bekend is bij de plaatselijke instanties. (foto’s GK).