Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

WESTBATTERIJ

ZEEVERKENNERS MOETEN WESTBATTERIJ BINNENKORT VERLATEN

De Stichting Zeeverkennersgroep Pampus Muiden, die sinds 1973 gebruik maakt van het torenfort De Westbatterij in Muiden, zal op korte termijn haar onderkomen moeten verlaten. De gebruikersvergunning is door de gemeente Muiden niet verlengd, vertelde Jan Boogaard, oud-bestuurslid van de scouting. In 2005 maakte de Gemeente een afspraak met de KNSF-vastgoedonderneming van Rolf Visser, waarbij men de Westbatterij voor slechts 1 euro verkocht, op voorwaarde dat het historische gebouw zou worden gerestaureerd en dat de zeeverkenners een passende vervanging kregen voor hun onderkomen.

 Dat laatste is natuurlijk een moeilijk punt, want een clubhuis zoals de Westbatterij is uniek. Weliswaar maakt de scoutinggroep ook gebruik van gebouw F, de dubbele kanonremise achter de Bouvywijk, om de kano’s en dergelijke op te slaan, maar dit gebouwtje is veel te klein om als clubhuis dienst te doen. Het is nog niet bekend waar de zeeverkenners dan wel naar toe moeten gaan als de KNSF het gebouw op korte termijn alsnog opeist.

DE WESTBATTERIJ DOOR DE EEUWEN HEEN 1799 – 2009

De Westbatterij in 1836; een aarden wal met een versterkte bocht in de dijk. (Kadasterkaart 1836.)

Middeleeuwen en Franse tijd

Al in 1427 is er sprake van een versterking op deze strategische plaats aan de westkant van de monding van de Vecht. In 1799 werpen de Franse bezetters een aarden batterij op. Hier kon geschut opgesteld worden. Het was een reactie op de landingen van de Engelsen en de Russen bij Den Helder in die periode.

Torenfort

Na het vertrek van de Fransen besloot men een gemetseld torenfort te bouwen op de plek van de aarden batterij. In 1852 was het klaar. In 1868 werd het fort uitgebreid met een traptoren.

 

Fragment van een kaart uit 1865 met de Westbatterij.

   

De Westbatterij in 1876, met een              Op de stafkaart van Muiden uit 1901 werd de

grachtje en geschutsopstellingen.             geheime Westbatterij als een witte vlek afgebeeld.

 

De Rietpolder stond in 1937 onder water. Op de achtergrond de Westbatterij met bomen.

 

   

De Westbatterij in 1954, met links op de               Zeeverkenners in hun fort, juli 1989.

voorgrond de wijk Noordwest in aanbouw.

 

 

De Westbatterij in en onder het zand, zoals het jarenlang was, voordat de Zeeverkenners het fort lieten uitgraven door de genie in 1973. Een heerlijke speelplek voor de Muider jeugd.

(Foto Mw. De Fockert, collectie Historisch Archief Muiden.)

                        

Als de KNSF zijn zin krijgt komt er waarschijnlijk een horecagelegenheid in en om het fort. In de jaren zestig had men ook al dergelijke plannen, maar deze zijn nooit doorgegaan. Zie de afbeelding hierboven. In plaats daarvan kwam er wel een tijdje een champignonkwekerij in het fort, van de Fransman Pascal. (Uit: De Sluiz nummer 062001).