E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

SCHOOL MET DEN BIJBEL

BODEMONDERZOEK NAAR GRANATEN OP HET SCHOOLPLEIN VAN DE VOORMALIGE SCHOOL MET DE BIJBEL

De huisartsen Van Leersum en Smits die het initiatief genomen hebben tot de bouw van een nieuw gezondheidscentrum op de plaats van het voormalige postkantoor aan de Burg. de Raadt-singel worden geconfronteerd met een nieuw voorschrift van de gemeente Muiden. Er dient ter plaatse een kostbaar bodemonderzoek gedaan te worden want de plek valt binnen de cirkel van 300 meter vanaf de plaats van de explosie van een transport met granaten op 17 januari 1947.

De gemeente Muiden is naar aanleiding van de commotie over de recente granaatvondsten in 2005 en 2006 overgegaan tot het instellen van de bepaling dat bij bodemverstoringen in Muiden binnen de gevarencirkel van 300 m een onderzoek moet worden ingesteld. De plek waar het toekomstige gezondheidscentrum komt valt binnen die cirkel. De vraag is echter of het realistisch is om te verwachten dat er eventueel granaten zouden kunnen liggen. Een deel van de te bebouwen bodem was in 1947 namelijk in gebruik als schoolplein van de toenmalige School met den Bijbel. Een ander deel was echter een strook gras met enkele boompjes.

Een fotografisch overzicht.

(Links Muiden in   1954 vanuit de lucht gezien. Coll. HAM)

Foto’s van de (Christelijke) School met den Bijbel te Muiden, ten behoeve van het eventuele bodemonderzoek op de plaats van het voormalige postkantoor te Muiden aan de Burg. den Raadtsingel te Muiden.

 Overzichtsfoto van de school, gezien vanuit de Schoolstraat, met het gezicht naar het zuidwesten. Foto omstreeks 1930. De school werd op 5 september 1930 in gebruik genomen. Het gebouw heeft dienst gedaan tot 25 september 1975, toen Het Anker in de wijk Mariahoeve werd geopend.

(Collectie HAM.) Bron: Honderd jaar Christelijke school Muiden 1886-1986, uitgegeven door Jacomien van den Hoven-Scholten, namens de Vereniging voor

Protestants Christelijk Basisonderwijs te Muiden, 1986.

Luchtfoto uit 1954 (fragment) met de School met den Bijbel in het midden, onder. Hier zijn boompjes en een strook gras te zien ten westen (links) van het gebouw. (Collectie HAM).

Fragment van een luchtfoto uit 1955, met linksboven de School met den Bijbel. Midden rechts de Burg. de Raadtsingel. Duidelijk zichtbaar is het grasveld met de bomen dat grenst aan het schoolplein, links. Het wasgoed wappert in het steegje achter wat nu restaurant de Klensput is. (Collectie HAM.)

Het schoolplein van de School met den Bijbel omstreeks 1965, ter hoogte van de Burg. de Raadtsingel. Links meester Beffers. Duidelijk zichtbaar is het afscheidingsmuurtje uit 1963-1964 dat in de plaats kwam van het ijzeren hek. Foto van een dia van mw. J.H. de Fockert, oud-leerkracht van de school.

(Collectie HAM.)

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...