E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

SPECIAL: HET POSTKANTOOR

 

VOORMALIG POSTKANTOOR AAN DE BURG. DE RAADTSINGEL PER ONGELUK GESLOOPT

 

Het voormalige postkantoor aan de Burgemeester de Raadtsingel in Muiden is in de week van 16 t/m 20 juni bij vergissing gesloopt. Het was de bedoeling dat het verwaarloosde pand zou worden omgebouwd tot een gezondheidscentrum, maar door fouten bij het wegbreken van diverse binnenmuren is het hele gebouw nu ingestort. Op maandag 23 juni is het puin van de sloop verwijderd, zodat er geen gevaar meer bestaat voor de omwonenden.

Chris Haselager, de linker buurman van het pand, heeft een bouwstop aangevraagd en gekregen. Hij werd onaangenaam verrast door de sloopwerkzaamheden. Volgens de bouwaanvraag zouden het dak en enkele binnenmuren worden vervangen, maar de slopers zijn met grof geweld aan de gang gegaan. Haselager heeft ook zijn beklag gedaan bij woningbouwvereniging “De Woningbouw” in Weesp, de eigenaar van de twee aanleunwoningen. (Meer op de volgende pag.)

DE GESCHIEDENIS VAN HET POSTKANTOOR TE MUIDEN (1905-2008)

 

Heerengracht-Zuid

Links het hulptelefoonkantoor omstreeks 1905, rechts mw. Van der Toorn en sluiswachter Klaas Pauw.

De aparte deur voor het kantoor is tot op de dag van vandaag aanwezig in de gevel aan de Herengracht.

Op 1 mei 1905 kreeg Muiden voor het eerst een Rijkstelefoonkantoor. Op de Herengracht, ten zuiden van wat nu restaurant Graaf Floris V is, was toen de kruidenierswinkel van Galesloot. Het linkerdeel van de winkel, slechts 2.35 m breed en 6 m diep, was afgescheiden door een wand. Daar was het postkantoor. Er was een balie en in de hoek een ruimte van 1 m2 om te telefoneren. Er waren in Muiden in 1915 pas slechts 8 telefoonaansluitingen. De familie van der Toorn en met name dochter G. v.d. Toorn, werkte jarenlang in dat benauwde postkantoortje. De PTT verzocht de gemeente om betere huisvesting, maar dat duurde nog vele jaren. De postzakken stapelden zich op voor de deur.

 

         In het telefoonboek van Nederland van 1915 komt dit stukje voor over Muiden. (Collectie HAM).

Herengracht -Noord

Het pand Herengracht 57, waar tot 1980 het postkantoor van Muiden gevestigd was.

In 1954 kon men van de heer Oosterbroek die woonde op Herengracht 57 de benedenverdieping huren.

Na een ingrijpende verbouwing was er ook woonruimte voor de inmiddels benoemde kantoorhouder, W. Hasenaar. Het nieuwe postkantoor was een hele verbetering, maar toch bleef men streven naar een eigen ruimte in het centrum van Muiden. Het plan om een postkantoor te vestigen in de Irenestraat, tegenover het voormalige Witte Kruisgebouw, werd afgewezen. Men vond het te ver van het centrum en er was te weinig ruimte. In 1974 was de nood hoog. Het huurcontract met de familie Oosterbroek liep af. Men wilde het pand verkopen. Geld om het pand te kopen was er blijkbaar niet. Er kwam een noodoplossing. Een tweetal cabines op het deels braakliggende terrein aan de Hellingstraat, waar nu de woningen aan de Sluis staan, werd geplaatst. De heer J. van Willigen, die in 1967 kantoorhouder was geworden, moest zich hier behelpen.

Deze man is inmiddels allang overleden, maar zijn werkwijze is nog steeds legendarisch. Als je kwam om twee postzegels van 75 cent te kopen, dan herhaalde hij dit hardop in zichzelf: ´Twee postzegels van vijf-en-zeventig, dat is vijfenzeventig en vijfenzeventig, (terwijl hij het zei schreef hij het ook nog eens op een velletje papier onder elkaar op), vijf en vijf is tien, nul opschrijven, één onthouden, zeven en zeven is veertien, plus één is samen vijftien, dat maakt één gulden en vijftig cent meneer!” In deze haastige tijd van computers, internet en andere digitale zaken zou zo’n man volkomen verloren zijn.

Toen de nood het hoogst was, was de redding nabij. In 1980 kwam een “definitieve” oplossing. Op het terrein van de eind jaren zeventig gesloopte School met den Bijbel kocht men 471 m2 grond voor het bouwen van een compleet nieuw postkantoor. De architect was Wiebe Hofman uit Muiderberg. Op 11 mei 1983 vond, onder grote belangstelling, de opening plaats. Muiden had een eigen postkantoor.

Burg. De Raadtsingel

Het nieuwe postkantoor van Muiden in 1991, toen het nog volop in bedrijf was. Let ook op de Koningin Julianaboom uit 1948, rechts.

De “definitieve” oplossing voor het postkantoor, bleek, zoals wel vaker met dergelijke zaken, slechts een tijdelijke voorziening te zijn. Zestien jaar na de bouw van het postkantoor, in april 1996, moest het postkantoor in Muiden helaas sluiten. De privatisering van de post- en telefoniemarkt, het kwijtraken van het staatsmonopolie en andere bezuinigingen, leidden er toe dat door heel Nederland kleine postkantoren moesten sluiten. Primera De Hoek nam een aantal taken over. Later kwamen ook de postbussen daar. In het achterste gedeelte van het oude PTT-pand bleef nog een tijdje een soort van distributiecentrum, maar dat ging ook al gauw naar Weesp of elders.

Het leegstaande pand werd in de daaropvolgende jaren het trefpunt voor de hangjeugd in Muiden. Het raakte steeds meer in verval en veel mensen liepen er liever met een boogje omheen. In 2005 kwam er tijdelijk het zogenaamde “Ontwerpatelier Bloemendalerpolder/KNSF-terrein.” Men kon er de plannen bekijken voor massale woningbouw bij   Muiden. Een jaar later, kon men de plannen van Rijkswaterstaat met de A1 bekijken. Ondertussen had de gemeente Muiden in 2001 het leegstaande pand aangekocht.

Er zou een gezondheidscentrum in komen, met huisartsen, tandartsen en andere medische voorzieningen.

In juni dit jaar was het dan eindelijk zover, men zou gaan beginnen met de verbouwing. De onvoorziene sloop heeft waarschijnlijk 12 weken vertraging tot gevolg. Voor de post heeft het allemaal geen gevolgen meer. Inmiddels gaan in heel Nederland alle postkantoren dicht. Dankzij de vooruitgang.

Rest nog één aspect: De in 1948 geplante Julianaboom naast het postkantoor. Burgemeester Worm – de Moel zegde vorig jaar toe dat het hekwerk rond de boom gelijk met het voormalige postkantoor zou worden opgeknapt. Het Historisch Archief Muiden houdt de Gemeente Muiden aan deze belofte!

Bronnen: * Villa Amuda, kwartaalblad van de HKSM nr. 12,  juni 1990, jrg. 3 no. 4. * Space-totaal, reportage sluiting postkantoor op 28 april 1996 * Artikel De Gooi- en Eemlander, 6 juni 2008.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...