E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

JULIANABOOM BIJNA 60 JAAR

Op 4 september 2007 is het 59 jaar geleden dat de Koningin Julianaboom aan de Burg. de Raadtsingel nabij het voormalige postkantoor geplant werd. De boom werd daar geplant ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Juliana.in 1948.

In het programmablaadje van de Muider Vereniging voor Openbare Feesten staat een opsomming van de feestelijkheden van 30 en 31 augustus 1948 ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en de Kroning van H.M. Koningin Juliana. Voorzitter was dokter Hakman.

De laatste pagina van het programmablaadje uit 1948.

Na een zeer uitgebreid feestprogramma, met oa kinderspelen en “tractaties” op het Kazerneplein, een concert op het plein der Chr. School, een openluchtfilmvoorstelling op de Westzeedijk, koraalmuziek van Crescendo, een optocht met versier-de wagens en andere voertuigen, groepen en gecostumeerde personen, ringsteken op de fiets, ringsteken met de sjees, volksspelen, wedloop met hindernissen, koekhappen voor meisjes en dames, kopslaan, singelloop, race op fietsen, een lichtstoet door Muiden en een schitterend vuurwerk op de Westzeedijk, werd “Zaterdag 4 September des namiddags 3 uur een Julianaboom geplant en overdragen aan de Gemeente.”

 

JULIANABOOM VERWAARLOOSD

De Julianaboom, althans het hekwerk er om heen, verkeert in een verwaarloosde toestand. In tegenstelling tot de 50 jaar eerder (in 1898 ) geplante Wilhelminaboom op de Herengracht wordt er geen onderhoud gepleegd. Het hekwerk ziet er verveloos en beschadigd uit. Van de zes bollen is er een doormidden gekliefd en de spijlen van het hek aan de kant van de Mol zijn onlangs verbogen. Het geheel oogt verveloos en ziet er niet uit. De jarenlange aanwezigheid van hangjongeren in de onmiddellijke omgeving heeft er ook geen goed aan gedaan. Afval in de vorm van plastic flesjes, zakjes en andere verpakkingen werd tussen de plantjes gegooid of waaide daar vanzelf in. De boom zelf is zo op het oog in goede conditie. Voor zover bekend is het nog de originele boom uit 1948. Op deze plaats doet het HAM een oproep aan de Gemeente Muiden om haar verantwoordelijkheid te nemen, dan wel tesamen met het Comité Openbare Feesten, om de toestand van de Julianaboom en het hekwerk te verbeteren ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum in 2008. Er zou op zijn minst een naambordje op het hekwerk kunnen worden geplaatst, zodat de Muidenaar zowel als de geïnteresseerde bezoeker van ons stadje weet wat dit voor een bijzondere boom is. Daarmee heeft Muiden er dan weer een bezienswaardigheid bij en dat kan nooit kwaad, lijkt me. De Julianaboom is trouwens, in tegenstelling tot de meeste koninginnebomen, een beuk en geen linde.

DE WILHELMINABOMEN

Zowel in de stad Muiden als in het dorp Muiderberg zijn in 1898 zogenaamde Wilhelminabomen geplant ter ere van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. In Muiderberg werd er een geplant op de Brink en in Muiden op de He(e)rengracht, ter hoogte van (nu) Brasserie Muiden. Op de volgende pagina’s enkele foto’s van de bomen door de jaren heen, op oude ansichten van het Historisch Archief Muiden.

De Wilhelminaboom in Muiderberg, omstreeks 1900.


 

DE WILHELMINABOOM IN MUIDEN

 

De Wilhelminaboom in Muiden

De bovenstaande kaarten tonen de Wilhelminaboom in Muiden gezien vanaf de Sluisbrug, met een groepje mensen er omheen. De kaart is niet gedateerd, maar gezien de uitgave en het oploopje om de boom zou hij wel eens uit 1898 kunnen zijn, dus van het moment van de planting. Daarnaast rechts een kaart met rondom tekst geschreven. De boom wordt omgeven door een zeshoekig hekwerk, net als nu nog bij de Julianaboom. In het hekwerk zitten wel al de medaillons verwerkt die er nu ook nog in zijn. Ijzeren spoorstaven beschermen het hekwerk tegen rijtuigen en andere beschadigingen. Op de volgende drie kaarten zijn weinig details te zien. Er staan nog een paar dikke bomen voor de Wilhelminaboom. De laatste kaart toont de Wilheminaboom in volle glorie, al is het nog een iel en dun stammetje.  Alle afbeeldingen zijn gemaakt omstreeks het jaar 1900. (Collectie Ham.)


DE DERDE WILHELMINABOOM

De boom zoals hij er nu staat op de Herengracht is niet meer de originele boom die in 1898 is geplant. De linde is al de derde in de rij. Volgens wijlen Joop van der Pouw, die vrijwel zijn hele leven hier aan de Herengracht woonde, is de eerste boom al snel dood gegaan.

De tweede boom heeft het wat langer volgehouden, maar sneuvelde in een storm. Tenslotte werd na de oorlog de derde en huidige boom geplant. Inmiddels is het hekwerk ook ingrijpend van vorm veranderd. In plaats van de sierlijke zeskantige omheining is er nu een robuust vierkant. Waarschijnlijk is dit in de jaren zeventig geplaatst, maar zeker is dit niet. Wie hier meer over weet is van harte welkom om het te melden bij de redactie. Gelukkig zijn wel de originele tekst en de medaillons bewaard gebleven, met koningin Wilhelmina op achttienjarige leeftijd . Zij bevinden zich aan de noord - zuid- en westzijde van het hekwerk. De horeca maakt inmiddels gebruik van de boom als extra dienblad. Rondom de stam is een plank gemonteerd waar borden en glazen op kunnen staan. Het restaurant Graaf Floris de Vijfde van Muiden pacht ’s zomers een terras aan de kade en heeft op een gegeven ogenblik zomaar zelfs het beeld   van Jan Melis, de smid die achter Floris woonde, ingekapseld als terrasruimte.

De Wilhelminaboom vormt ’s winters een feestelijk verlicht herkenningspunt voor het hier veelvuldig passerende verkeer. Naast deze Wilhelminaboom herinnert ook een zeer fraaie en opvallende gevelsteen op de (Noordelijke) Herengracht aan de eenzame maar niet alleen zijnde koningin, die van 1898 tot 1948 regeerde. Zij bezocht op 3 augustus 1900 Muiden voor ‘de revue der visschersvloot’ op de Zuiderzee.

De huidige vorm van het hekwerk van de Koningin Wilhelminaboom, met het jaartal 1898.

(Foto GK 2007).

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...