E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 
 

DE SLUIZ JANUARI 2007

De tentoongestelde voorwerpen op de tafels in de Kazerne werden bewonderd door de aanwezigen. (foto GK).

PRESENTATIE SCHEEPSBOUW EN SCHERVEN

Op dinsdag 16 januari 2007 hield het HAM voor de Historische Kring Stad Muiden in de Kazerne een presentatie over “Scheepsbouw en scherven.” In de grote zaal luisterden ongeveer 50 aanwezigen aandachtig naar het betoog van Guus Kroon. Zijn verhaal over de geschiedenis van de scheepsbouw in Muiden werd op een groot scherm geïllustreerd met afbeeldingen, geprojecteerd via een zogenaamde beamer en een laptopcomputer.

Aan de hand van de kaart van Blaeu uit 1650, een gevelsteen uit 1789, plattegronden, grafmonumenten, portretfoto’s en andere afbeeldingen werd de ontwikkeling geschetst van de eerste scheepswerf in Muiden in 1621, tot de ondergang van de firma Schouten in 1979. Daarnaast besteedde de spreker aandacht aan de opgravingen in de Hellingstraat, die hij in november en december vorig jaar heeft verricht samen met zijn vriendin Dora Akkersdijk en de van een metaaldetector voorziene Fred Draaijer. Op de plek waar tot oktober 2006 vier arbeiderswoningen stonden, werden munten, scherven, pijpenkoppen, (dierlijke) botten en verroeste gereedschappen gevonden. Een kleine maar boeiende selectie daarvan werd die avond in de Kazerne tentoon- gesteld. De aanwezigen stelden de presentatie en de uitgestalde voorwerpen bijzonder op prijs.

HET MUIDER MUIZENFORT MUSEUM GAAT DIT JAAR VAN START

Schets van de toekomstige situatie op het Muizenfortterrein

Er komt een museum in het Muizenfort in Muiden. Een kleine groep enthousiaste inwoners van Muiden, Muiderberg en Weesp heeft twee jaar geleden het initiatief genomen om een werkgroep op te richten, onder de paraplu van de Historische Kring in Muiden.

Doel van de werkgroep is om een klein en overzichtelijk museum te stichten in de entree-hal van het Muizenfort. Daarin worden panelen geplaatst met de geschiedenis van de militaire verdedigingswerken van Muiden door de eeuwen heen. Op het buitenterrein van het Muizenfort worden loopgraven aangelegd. Deze loopgraven verbinden het fort met de onlangs gedeeltelijk uitgegraven, in de periode 1939-1940 gebouwde Nederlandse groepsschuilplaats M4z. De schuilplaats wordt ingericht met eenvoudig meubilair, zodat er een indruk gekregen kan worden van de toenmalige toestand voor de dienstdoende militairen. Een moderne digitale camera op een draaibare periscoop geeft de illusie dat men de polders onder water laat zetten. In de toekomst wordt ook de aanwezige gepantserde stalen observatiekoepel op een voetstuk geplaatst.

De in december 2006 uitgegraven groepsschuilplaats M4z op het Muizenfort. (foto GK.)

De MMM-werkgroep werkt samen met de gemeente Muiden; de eigenaar van het fort, Stichting Pampus, (voor de exploitatie)   Stichting Herstelling, (voor het graafwerk) Stichting Menno van Coehoorn, (voor de nodige deskundige adviezen), plus diverse diensten van de Provincie Noord-Holland (ivm de financiering) en last but not least het Historisch Achief Muiden, voor de geschiedkundige en Muidense informatie.                                     

Voor meer informatie: Bel 0294.264922 of schrijf naar Burg. de Raadtsingel 32 -1398 BG Muiden. E-mail naar ham.muiden@planet.nl Er wordt nog dringend gezocht naar een penningmeester voor het op te richten bestuur.

Ook vrijwilligers voor het ontvangen van bezoekers in het Muiden Muizenfort Museum zijn van harte welkom.

HERDENKING KLAP VAN ’47 OP RTV-NOORD-HOLLAND

De herdenking van de ontploffing van een transport met granaten, bij de loswal van de Kruitfabriek op 17 januari 1947, werd onverwachts toch nog door de media uitgezonden. Het HAM werd op 17 januari j.l. gebeld door redactieleden van Radio en TV Noord-Holland. Zij vroegen zich af wat er in Muiden gedaan werd ter herdenking van de ramp die Muiden zestig jaar geleden trof. Er vielen 17 doden en vele gewonden. De schade in Muiden was enorm. Helaas is er na het opheffen van het “Comité ter herdenking van de Ramp te Muiden op 17 januari 1947” vorig jaar januari, geen enkel initiatief meer genomen door wie dan ook.

Guus Kroon was van plan op zijn adv-dag in alle rust een bosje bloemen te gaan leggen bij de Loswal. In plaats daarvan wandelde hij om 11.00 uur met de radioverslaggever naar de plek op het Kruitpad. Zijn verhaal werd dezelfde dag om 12.30 uur uitgezonden op Radio Noord-Holland.

Om kwart voor één was hij weer ter plaatse, maar nu met een cameraploeg van RTV-NH. In een miezerige regen legde Guus Kroon zijn 17 oranje gerbera’s op de dam waar 60 jaar geleden het smalspoor liep. Hier ontplofte de eerste granaat, met alle gevolgen van dien. Precies om zeven minuten over één, het tijdstip van de explosie, nam hij een ogenblik stilte in acht. Het verslag en een kort vraaggesprek werden die avond om 18.00 uur en daarna ieder uur uitgezonden op de regionale zender.

Omgevallen bomen halverwege het Kruitpad, als stille getuigen van de storm van 18 januari 2007.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...