E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

DE SLUIZ           JUNI 2006

BESLISSING A6-A9 UITGESTELD

De beslissing over het al dan niet aanleggen van de snelwegverbinding tussen de A6 en de A9 is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De val van het kabinet Balkenende II maakte een besluit onmogelijk. De tegenstand was in de afgelopen weken verder gegroeid doordat de PvdA in de Tweede Kamer verklaarde ook tegen de aanleg te zijn. Zelfs de werkgeversorganisatie VNO-NCW West wilde uitstel om overleg te kunnen plegen met Natuurmonumenten, de eigenaar van het Naardermeer, dat fel tegen de plannen is.

Op de kaartjes het Muider grondgebied bij het Naardermeer waar de noordelijke tunnelmond van de A6-A9 zou moeten komen.

De bovenste kaart is van 1905, de onderste van 1991. De veranderin-gen van de infrastructuur in deze periode zijn nu al gigantisch.

Uit: De Gooi- en Eemlander van 28 juni 2006.

DE KOPPELING AMSTERDAM – ALMERE, OF HOE MUIDEN LANGZAAM GEWURGD WORDT

Sinds kort wordt openlijk gesproken over een samengaan van Amsterdam met Almere. Er moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen de hoofdstad en haar satelliet. In het kader van de groei van de polderstad en de gebrekkige verbindingen tussen de moeder(Amsterdam) en haar immer hongerige kind(Almere), moet er een verbinding door het IJmeer komen. Dat doet men door gezamenlijk plannen te maken voor woningbouw in het water. Net als God en Adam van Michelangelo reiken ze met de vingertoppen naar elkaar. De afstand wordt zo steeds kleiner; van IJburg naar Almere Pampus is nog maar een paar kilometer. Voor de vorm wordt er nog een bocht om het forteiland Pampus gemaakt, maar het gebaar is duidelijk. Amsterdam en Almere zijn straks één. Alsof een volwassen kind zijn navel weer vastmaakt aan zijn moeder, alsof een verloren zoon weer wordt binnengehaald.

In de jaren zeventig verhuisden vele Amsterdammers naar Almere, want het was er zo mooi en ruim en rustig en schoon. Amsterdam liep leeg. Er werden wegen, spoorlijnen en bruggen gebouwd om het oude en het nieuwe land met elkaar te verbinden. Dankzij de woningbouw in Almere kon het Gooi fijn groen blijven, want ook vanuit de regio verhuisden vele mensen naar Almere en Lelystad. Maar daar moest dan wel wat tegenover staan.

In Muiden stond de tijd min of meer stil, wat woningbouw betreft. Zo’n dertig jaar lang kwam er geen nieuwbouwwijk meer bij (in Muiderberg wel; Buitendijke). Ook vele Muidenaren vertrokken naar de Polder. In eerste instantie zag men de nieuwe stad dan ook als een zegen. De groei van het autoverkeer zorgde echter in de loop der jaren voor steeds meer overlast. De A1 werd keer op keer uitgebreid maar de files bleven groeien. De stank, de herrie en het sluipverkeer door Muiden bekoelden de liefde voor Almere danig. Ook de bouw van de flats tegenover Muiderberg stuitten op bezwaren. De door Almere gewenste aanleg van de A6-A9 en de nieuwe woonwijk in het IJmeer, plus de aanleg van een weg of een metroverbinding door het water maken de omsingeling van Muiden compleet. Muiden wordt langzaam gewurgd door alle infrastructuur. De A1 in het zuiden, de A6 (-A9) in het oosten, de verbinding door het IJmeer in het noorden en de A9 –(A6) in het westen. Dan hebben we ook nog de spoorlijn langs Muiderberg, het scheepvaart- en vliegverkeer. Als Muiden straks uitgeperst en platgedrukt is door de beide grootmachten, kan men rustig de resterende groene stukjes volbouwen ter meerdere eer en glorie van Almeersterdam. Leve de vooruitgang en het autoverkeer. Weg met de oude, lastige en bekrompen dorpjes en stadjes die niet mee kunnen komen. Er moet gebouwd worden.   GK

VETERANENDAG IN MUIDEN

Op donderdag 29 juni, de verjaardag van wijlen Prins Bernhard, werd ook in Muiden aandacht besteed aan de Nederlandse Veteranendag. Aan zeventien veteranen was een uitnodiging gestuurd om langs te komen op het Gemeentehuis. Een zestal veteranen gaf gehoor aan deze oproep. Zij werden met hun partners door de burgemeester van Muiden, mevrouw Annemarie Worm – de Moel gastvrij ontvangen. Zij maakte een praatje met de oud-Indiëgangers die het merendeel van de veteranen uitmaakten. Er was koffie met gebak en er werden oude foto’s bekeken en herinneringen opgehaald. Uit Muiden waren oa A.H.C Kroon sr. en de heer J.G.J. Keetelaar aanwezig. Uit Muiderberg kwam oa Jan van der Heijden op deze eerste Muider Veteranenbijeenkomst.

Op de foto’s Guus Kroon sr. als militair, in de periode 1946-1950.

Samen met zijn toenmalige verloofde in de Kazernestraat, bij het Muiderslot, op oefening en marcherend in Amersfoort. (coll. HAM)

 

HET TELEFOONBOEK VAN MUIDEN EN MUIDERBERG IN 1915

Enige tijd geleden kwam het HAM in het bezit van de “Naamlijst voor den telefoondienst. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie. Januari 1915.” Een donkergroen boek van 758 pagina’s met daarin alle toenmalige telefoonaansluitingen in Nederland. Het hulppostkantoor in Muiden bevond zich in die tijd op de Herengracht, naast het huidige restaurant Graaf Floris V. Er zit nog altijd een deur links van de etalageruit. Er waren toen slechts 8 telefoonaansluitingen:

  • In Muiden: Verffabriek Fockens op de Herengracht-Noord (Daar staat nu de zogenaamde ‘hal van Gort’) 2. en 3 waren voor het post- en telegraafkantoor 4. Bouvy & Zn., de zoutzieders op de Herengracht-Zuid 5. A.W. van Veeren, een kruidenier, vermoedelijk gevestigd waar nu op de Herengracht de apotheek is 6. N.V. Mij. H. Schouten, de scheepsbouwer in de Hellingstraat 7. De Gezamenlijke Buskruitmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, oftewel de Kruitfabriek 8. Het Gemeentehuis, op de Herengracht, dat in die tijd net nieuw was.

In Muiderberg waren er slecht 6 telefoons aanwezig:

1. Fort Coehoorn, het geplande maar nooit gebouwde fort, had wel al een directiegebouw aan de Eikenlaan 2. Op het Rijkspost– en telegraafkantoor aan de Badlaan 3. Hotel Het Rechthuis, met de familie ter Beek, aan de Googweg 4. De Israëlitische Begraafplaats, aan de Googweg (Opzichter S. Swaap) 5. Pension Lindenhorst, plaats voor het HAM onbekend, vermoedelijk ergens aan de Brink 6. Burgemeester J.L. de Raadt, de woonde aan de Willemslaan, bij de dorpsweide.

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...