E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

UITSPRAKEN OVER HET KNSF-TERREIN EN DE BLOEMENDALERPOLDER, VAN 1996 TOT 2006:

 • “Als Ijburg doorgaat zal de Bloemendalerpolder in ieder geval groen blijven.” – VVD-gedeputeerde van Noord-Holland, Frans Tielrooy, 1996.
 • “De Bloemendalerpolder blijft groen.” – De gemeenteraad van Muiden, 1997.
 • “De provincie wil dat er een aquaduct komt bij Muiden.” PvdA-verkiezingskrant, 1998.
 • “Er moeten 2800 woningen in de Bloemendalerpolder komen, om daarmee een aquaduct bij Muiden te financieren.” – PvdA wethouder Cees Leupen, 2002.
 • “Het college van b. en w . van Muiden (en GS, VROM) zijn van mening dat het sluiten van de Kruitfabriek uit oogpunt van maatschappelijk belang wenselijk is.” – Gezamenlijke persverklaring, 23 januari 2003.
 • “De veiligheid heeft geen rol gespeeld bij de sluiting van de Kruitfabriek.” – Burgemeester Smith van Muiden, 30 januari 2003.
 • “ KNSF-terrein nieuwe toverformule in Muiden.” – Tamar de Vries, Gooi- en Eemlander, 24 juni 2003.
 • “De Nee-meermin is niet tegen woningbouw, maar waarom wordt niet eerst de woningbehoefte in Muiden gepeild?” Fred Winnubst, aug.‘03
 • “Er moeten 4500 woningen komen bij Muiden en Weesp, waarvan 2000 woningen op het KNSF-terrein.” De gemeenten Muiden, Weesp en de provincie Noord-Holland, augustus 2003.
 • “De democratie is met voeten getreden.”   De oppositie van Muiden (VVD, VIB ) 11 augustus 2003.
 • “Het KNSF-plan zal veel stof doen opwaaien.” Cees Leupen, Vechtjournaal, 28 augustus 2003.
 • “Muiden moet Muiden blijven!” De Nee-meermin, eigen informatieblad augustus 2003.
 • “Bouwen ja, maar naar behoefte van Muiden.” VVD nieuwsbrief, 2 september 2003.
 • “Wie is er eigenlijk de baas in Muiden?” publiek bij commissie C, 5 september 2003.
 • “Ik wil niet medeverantwoordelijk zijn voor ondemocratische besluiten.” Fred Winnubst, ex-PvdA-voorzitter van Muiden, 20 september 2003.
 • “We hebben geen verborgen agenda.” Cees Leupen, 25 september 2003.
 • “Als de open begroting de raad niet aanstaat, dan moeten ze het college maar wegsturen.” Cees Leupen, 2 oktober 2003.
 • “Bouwen op het KNSF-terrein moet kostendekkend zijn.” GS Noord-Holland, 26 november 2003.
 • “Start realisatie project in 2006.” Stroomschema Structuurvisie Bloemendalerpolder/ KNSF-terrein.
 • “Muiden zit in rijdende trein.” G.en E. 10 december 2003.
 • “Klankbordgroep aan zet in Muiden.” G. en E. 19 december 2003.
 • “Als de bouw op het KNSF-terrein laag blijft en de natuur in de Bloemendalerpolder intact, kan 2004 niet stuk.” Nieuwjaarswens 2004, D’66.

 • “Sportvrienden, het bestuur stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat de huidige locatie de juiste plek is voor de vereniging.“ Voorzitter van SC Muiden, Hans Thesing, tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2004.
 • “Kostendekkend bouwen op het KNSF-terrein op basis van de open begroting.” Concept besluitenlijst bestuurlijk overleg, 29 januari 2004.
 • “De Klankbordgroep heeft een adviserende taak, echter geen besluitvormende taak.” Toelichting Organisatieschema, 30 januari 2004.
 • “Raad Weesp pikt bouwplannen niet.” (Verkeerd concept over Bloemendalerpolder) Gooi- en Eemlander, 27 februari 2004.
 • “ Bloemendalerpolder/ KNSF-terrein geen goed voorbeeld ontwikkelingsplanologie.” Jacob Veenhuysen in het Vechtjournaal, 25 maart 2004.
 • “Overnemers spelen in de ontwikkeling van de economie een even belangrijke rol als parasieten in de ontwikkeling van de natuur.” Stelling van KNSF-eigenaar Rolf Visser in zijn proefschrift, Quote, april 2004.
 • “ Kruitpadbewoners vrezen sloop huizen.” G. en E. 24 april 2004.
 • “Er zit geen kruimel asbest in.” Oud-werknemer van de Kruitfabriek Henk Huiberts over de sloop van de fabriek en de eventuele vervuiling.    Gooi- en Eemlander. 1 mei 2004
 • “Provincie eist woningbouw in de polder.” (Muiden en Weesp riskeren een bevel) G. en E. 17 mei 2004.
 • “4500 woningen en minder niet.” Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Henry Meydam, Weesper Nieuws 26 mei 2004.
 • “Meeste Muiders willen maar een beetje bouwen (Uitslag enquête Klankbordgroep) G. en E. 9 juni 2004.
 • “Stichting Stad Muiden en actiegroep Nee-Meermin publiceren fotoalbum ‘Het zal toch niet waar zijn?’ “, Vechtjournaal, 17 juni 2004.
 • “Alle drie de wethouders van Muiden stappen op, wegens de ontstane algehele politiek bestuurlijke situatie.” G. en E. 18 juni 2004.
 • “Informateur Methorst zet vaart achter formatie college Muiden.” Vechtjournaal, 1 juli 2004.
 • “Slopen pand(!) KNSF mag van Muiden. (VIB woedend op demissionair college) G. en E. 2 juli 2004.
 • “ Weesper raad stemt in met omstreden polder plannen. Muiden zegt nog geen ‘ja’ tegen bouw.” Vechtj. 8 juli ’04 en G. en E. 10-7-‘04.
 • “Muiden wijst startdocument af.” Weesper Nieuws, 14 juli 2004.
 • “ Weesp en NH zetten woningbouw door.” In Bloemendalerpolder en op KNSF-terrein. G. en E. 6 augustus 2004.
 • “Vleermuizen houden sloop KNSF-panden niet tegen.” G. en E. 20 augustus 2004.
 • “Minister wil hoe dan ook bouwen op KNSF-terrein.” G. en E. 24 september 2004.
 • “GS stelt startnotitie MER vast voor Bloemendalerpolder/ KNSF.” Vechtjournaal, 30 september 2004.
 • “Gemengde reacties op folder KNSF.” ( Nee-meermin: ‘Inhoudsloos praatje.’) G.en E. 13 oktober 2004.
 • “Het is een gedwongen huwelijk.” (Nieuw college van Muiden; CDA, D’66 en VVD) Henk Bökenkamp in het Vechtjournaal, 14-10-’04.
 • “Bouw in Muiden wél ontkoombaar.” (Jan Bovenlander schrijft minister Dekker een brief.) G. en E. 16 oktober 2004.
 • “ Vechts bouwen in de Bloemendalerpolder.” Professor Mur van de Vechtplassencommissie in het Weesper Nieuws, 3 november 2004.
 • “Kamer van Koophandel wil meer werkgelegenheid in de Bloemendalerpolder/ KNSF.” Vechtjournaal, 11 – 11 – ’04.
 • “Contra-expertise van KNSF-begroting uitgesteld.” (F. Holzhaus: Opdracht onderzoeksbureau eenzijdig gewijzigd.) G.en E. 24-12-’04.

 

 • “ KNSF-terrein als ‘verborgen tuin ’ “ (Architect Kees Rijnboutt maakt stedebouwkundige studie van kruitfabriekterrein) G. en E. 8-1’05.
 • “Lobby voor behoud groen in Muiden” (Kamer stemt maandag over KNSF-terrein en Bloemendalerpolder) G. en E. 12 – 1 – ’05.
 • “Weinig bijval voor architectenstudie KNSF” (Kern van het plan maakt Muiders kwaad) G. en E. 15 -1 –’05.
 • “Muiden wil minder huizen KNSF-grond” (B en W onderhandelen met Vastgoed-directie) G. en E. 26 – 1 – ’05.
 • “Muiden eist snelle beslissing KNSF” (Over woningaantal kruitfabriekterrein) G. en E. 31-1-’05.
 • “Muiden en KNSF: 1350 woningen ( ‘Verlichting van taakstelling’) Gooi- en Eemlander, 5 februari 2005.
 • “ Muiders vegen aangepast plan KNSF-terrein massaal van tafel ” (Inwoners demonstreren voor de Kazerne) Vechtjournaal 10-2-’05.
 • “ Side-letters onbekend bij de provincie” (‘Ik trap niet in dat soort geintjes’ – Ton Hooymayers, GS) G. en E. 11-2-’05.
 • “ Alaaf! Noemen ze dit hier nou carnaval? Het lijkt hier wel een commissievergadering!” ‘Brandweercommandant ’ GK in de Kazerne, 8-2-‘05.
 • “ Sowieso worden er goedkope woningen gebouwd als er gebouwd gaat worden.” CDA-blad, februari 2005.
 • “Polder blijft voor tweederde onbebouwd” (Minister Dekker) Weesper Nieuws, 16 februari 2005.
 • “D ’66: Muiden staat voor een duivels dilemma” G. en E. 17 februari 2005.
 • “Sociale woningen in deal Muiden geofferd” G. en E. 17 – 2 – ’05.
 • “MUIDEN HANGT ?!” (Laatste appél aan de gemeenteraad van Muiden door de Nee-meermin in de Kazerne op donderdag 17 februari ’05.
 • “Muiden zegt ja tegen deal kruifabriek” (Bouw van 1350 woningen) G. en E. 18 – 2 – ’05.
 • “De kater na de KNSF-avond (De hoop dat Muiden zich op kleine schaal kan ontwikkelen is vervlogen) G. en E. 19 – 2-’05.
 • “KNSF trekt kapaanvraag voorlopig in” (Eerst onafhankelijk advies over veiligmaken van het terrein) G. en E. 5 maart 2005.
 • “Gouden grond” (De bouwer is baas in Muiden) Algemeen Dagblad, 12 maart 2005.
 • “Lobby Muiden vindt gehoor in Den Haag” (Vragen over saneringskosten kruitfabriekterrein) G. en E. 16-3-’05.
 • “ Muidense vrouwen filmen KNSF-terrein” G. en E. 18-3-’05.
 • “Onzekerheid voor stadsboer” ( Muider Piet Oudshoorn moet boerderij van KNSF per 1 mei verlaten) G. en E. 18-3-’05.
 • “Minister stemt in met saneringskosten KNSF” G.en E. 22-3-’05.
 • “Tweede Kamer verwerpt motie polder ” (motie Van Velzen/Van der Ham om de Bloemendalerpolder 2/3 groen te houden) WN 30-3-‘05.
 • “Muiden en Weesp in ontwerpatelier” (Stoeien met ruimtelijke plaatjes BP-KNSF-terrein) G. en E. 14 april 2005.
 • “CDA zet vraagtekens bij ‘weggeven’ fort (Provinciale Staten over Westbatterij-overdracht aan KNSF) G.en E. 15-4-’05.
 • “Minister Dekker bezoekt polder en KNSF-terrein” G. en E. 23-4-’05.
 • “Groenexpert bekijkt ‘kapkwestie’ KNSF (Onderzoek naar illegale kap op het KNSF-terrein) G. en E. 9 mei 2005.
 • “De slag om Muiden is nu pas echt begonnen!” Stichting Behoud Vesting Muiden vraagt om financiële steun aan bevolking, mei 2005.
 • “4500 huizen komen er hoe dan ook” (Gedeputeerde Ton Hooymaijers) Weesper Nieuws, 25 mei 2005.
 • “Publiek op safari in Bloemendalerpolder” (Per fiets rondstruinen en ideeën spuien voor inrichting gebied) G. en E. 28 -5-’05.
 • “Voor monotone woondozen hoeft niemand te vrezen” (Ontwerpatelier komt eind juli met een voorstel) Weesper Nieuws, 1 juni 2005.
 • “Muiden strijdt voor inspraak en kleinschaligheid” Affice van de Nee-meermin, juni 2005.
 • “ Muiders geweerd op terrein KNSF” (Te veel aanmeldingen voor rondleiding) G. en E. 20 -6- ’05.
 • “Huizen aan kant van Weesp” (Voorlopige schets ontwerpatelier van woningbouw in Bloemendalerpolder) W.N. 29-6-’05.
 • “Muiden staat voor Muider maat” ( Affice BVM/ Nee-meermin/St. Stad Muiden) 30 juni 2005.
 • “Bouwen aan het Bloemendalermeer” (PvdA presenteert visie in fraaie vogelvlucht) W.N. 20 juli 2005.
 • “Kapaanvraag KNSF pas in het najaar actueel” (In september duidelijk welke procedure het veiligst is) G. en E. 29 -7-’05.
 • “Veel groen, met tweeduizend huizen in Weesp en een aquaduct bij Muiden” (Conceptvisie Bloemendalerpolder klaar) W.N. 3-8-’05.
 • “ Aqua- en ecoduct over verdiepte A1” (Woningconcentratie in Bloemendalerpolder) G. en E. 23-8-’05.
 • “Muiden weigert deel van kapvergunning KNSF” -   G. en E. 2 september 2005.
 • “Granaat gevonden bij sloopwerk KNSF-terrein” G. en E. 7 september 2005.
 • “Gedeputeerde: Aquaduct absolute voorwaarde voor huizenbouw in de polder ” (Ton Hooijmaijers) Weesper Nieuws, 14 september ’05.
 • “Twintig beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten op het KNSF-terrein” (Natuurinventarisatie) PvdA website, 20 september 2005.
 • “Raad Muiden ziet geen brood in referendum KNSF” G. en E. 30 september 2005.
 • “Muiden sluit velden na granaatalarm” (Sportcomplex SC Muiden gesloten vanwege mogelijke aanwezige explosieven) G. en E. 10-11-’05.
 • “Ander plan KNSF voor woningen” (Besloten avond voor Muiders bij Gieling) G. en E. 16 november 2005.
 • “KNSF mag van Muiden geen bomen kappen” (Sluiting SC Muiden opgeheven na tegenonderzoek gemeente) G. en E. 18 -11-’05.
 • “Granaten KNSF deren sponsoring niet” (Kruitfabriek (!) gaat velden SC Muiden afgraven en de club sponsoren) G. en E. 29 december 2005.

 

 • “Eerste officiële herdenking ramp Muider kruitfabriek” (Comité 47 opgericht) Vechtjournaal 19 januari 2006.
 • “Groen licht huizenbouw bij Muiden” (Meer geluidsschermen nodig volgens MER) G. en E. 24 januari 2006.
 • “Muiden schiet gaten in milieurapport KNSF” (Kritiek op MER) G. en E. 10 februari 2006.
 • “Verontruste Muiers voeren actie met eigen internetsite” (Voor kleinschaligheid) G. en E. 18 februari 2006.

 

GA MET DE MEERMIN MEE: STEM PVDA OF VIB!

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...