Sinds 4 september 2005, E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

 

JANUARI/FEBRUARI 2005

De Groote Zeesluis te Muiden, met het Muiderslot op de achtergrond, in wintertooi. Foto Gerard Kuit,2000.

 

7 MAART 2006; DE DAG VAN DE WAARHEID VOOR MUIDEN

 

De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande zijn deze keer om meerdere redenen erg belangrijk voor onze gemeente. Muiden heeft te maken met een aantal ingrijpende ontwikkelingen de komende tijd:

  • Op de eerste plaats de mogelijke bouw van waarschijnlijk 1475 woningen en een grote hoeveelheid kantoren op het terrein van de voormalige Kruitfabriek, tegenwoordig bekend als het KNSF-terrein.
  • Op de tweede plaats de mogelijke aanleg van een aquaduct ter vervanging van de huidige Vechtbrug met de daarbij behorende verplaatsing van de snelweg Amsterdam – Amersfoort, oftewel de A1.
  • Op de derde plaats de bouw van zo’n drieduizend woningen in de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp. Deze zouden voornamelijk aan de Weesperkant van de polder, aansluitend aan de huidige wijk Leeuwenveld moeten komen, maar ook de rest van de polder krijgt dan waarschijnlijk een andere – niet agrarische – bestemming, die ook samenhangt met de verplaatsing van de A1 en het aquaduct.
  • Op de vierde plaats de mogelijke aanleg van de A6 – A9 verbinding langs het Naardermeer en Muiderberg. Dit hangt ook weer samen met de bouw van het aquaduct en woningbouw bij Muiden.
  • Op de vijfde plaats de mogelijke aanleg van een auto/treinverbinding door het Ijmeer langs Pampus van Almere naar Amsterdam. Het kan een brug zijn, een tunnel of een combinatie van diverse mogelijkheden.

BEBOUWING KNSF –TERREIN

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 was er nog geen sprake van mogelijke bebouwing van het toenmalige Kruitfabriekterrein. Muiden Chemie International draaide nog gewoon door en vierde in juni in stilte het 300-jarige bestaan van de fabriek die in 1702 naar Muiden kwam. Er verscheen een boek over deze periode vol explosies en wisselende bedrijfsresultaten, uitgegeven door het Historisch Archief Muiden onder de titel “Kruitpad 16.”

De Muidenaren maakten zich druk om de veiligheid van de Kruitfabriek en het veiligheidsrapport dat in maart 2002 al lang klaar had moeten zijn. Wel waren er in mei 2001 acht studenten van de T.U. Delft die op het Muiderslot hun visie presenteerden op de toekomst van Muiden.   Zij lieten zien welke stedenbouwkundige mogelijkheden er waren als de Kruitfabriek ooit zou stoppen. De Westbatterij zou het clubhuis van de “Koninklijke” jachthaven moeten worden en op de plek van de boerderij van Oudshoorn kon dan een grote parkeerplaats komen, waar de bewoners van een nieuwe woonwijk op de weilanden hun auto konden parkeren. Ook moest er een nieuwe haven worden aangelegd, waarvoor de zeedijk doorgraven moest worden. Burgemeester Harry Smith van Muiden maakte zich boos over de suggestie van de studenten dat zij een “beerput” rond Muiden Chemie hadden aangetroffen op het gebied van de veiligheid.  “Dit is één en al stemmingmakerij die nergens, nergens, maar dan ook nergens op slaat” zei hij volgens de Gooi- en Eemlander.

Op 23 januari 2003 maakte dezelfde burgemeester Smith samen met de directie van Muiden Chemie Int. bekend dat

hij van mening was dat het sluiten van de  Kruitfabriek uit een oogpunt van maatschappelijk belang wenselijk was. Zogenaamd op bedrijfseconomische gronden, maar later bleek dat er sinds de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 overleg geweest was tussen het ministerie van VROM, de provincie Noord-Holland en de gemeente Muiden over de sluiting van de Kruitfabriek vanwege de veiligheidsrisico´s. Muiden Chemie kon nieuwe veiligheidsmaatregelen niet meer betalen en koos voor een afkoopsom waarmee men het personeel naar huis kon sturen. De grondeigenaar, Rolf Visser van KNSF Vastgoed BV sloot een deal met alle partijen; om de fabriek te sluiten, de gebouwen te slopen, de grond te saneren en dan 2000 woningen te bouwen. PvdA-wethouder Cees Leupen had al in maart 1998, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen verkondigd, dat het hem een goed idee leek om huizen te bouwen op het terrein van MCI als de fabriek ooit gesloten zou zijn. Er bleek op 21 januari 2003 tussen B en W van Muiden, KNSF NV en KNSF Vastgoed II BV een intentieverklaring gesloten te zijn, waarin het college van Muiden de inspanningsverplichting op zich nam om te streven naar herontwikkeling van het KNSF terrein en nader te bepalen woningbouw. Op 17 april 2003 werd het initiatief van het college omtrent de intentieverklaring zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming door de gemeenteraad van Muiden voor kennisgeving aangenomen.  Pas toen er vanuit de bevolking protesten klonken tegen de plannen voor massale woningbouw werd de politiek wakker. De PvdA keerde zich tegen de eigen wethouder Cees Leupen en onder leiding van de nieuwe actiegroep De Nee-meermin werd er massaal geprotesteerd tegen de plannen.

Men was niet tegen bouwen maar wel tegen dergelijke grote aantallen en ook tegen de hoogte van de bebouwing gekant.

Protestspandoek tegen de sluiting van het SC Muidensportcomplex, bij de Sluisbrug, in november 2005. ( Foto GK-HAM).

De CDA-PVDA-D´66 coalitie kwam steeds meer onder vuur te liggen. Uiteindelijk stapten alle drie de wethouders (Schulp-Leupen-Van der Steen ) op 17 juni 2004 op, waarna er een “wethouderloos tijdperk” van vier maanden aanbrak. Op 14 oktober 2004 trad er een nieuw college van CDA, D’66 en VVD aan. Wethouder Eric Mackay (VVD) sloeg aan het onderhandelen met de KNSF. Op donderdag 17 februari 2005 zei de Muider gemeenteraad ondanks hevige protesten van de bevolking, die gepaard gingen met druk bezochte inspraakavonden en ludieke acties, ‘ja’ tegen een accoord over 1350 woningen en 10 ha kantoren.

Inmiddels is een deel van de kantoren weer ingeruild voor 125 woningen.   De KNSF kreeg toestemming om vrijwel alle gebouwen van de voormalige Kruitfabriek te slopen, maar de gevraagde kapvergunning voor het Kruitbos bleef vooralsnog uit. In de loop van het jaar 2005 kwamen er steeds meer vragen over de achtergebleven explosieven van de granaatontploffing bij de Kruitfabriek op 17 januari 1947. In afwachting van de Milieu Effect Rapportage (MER) begon de KNSF alvast te zoeken in de weilanden van de Rietpolder. Er werden diverse granaten gevonden en tot ontploffing gebracht. In een ultieme poging om de gemeente Muiden onder druk te zetten, ivm de verlening van de kapvergunning, startte de KNSF een mediacampagne en liet de sportvelden van SC Muiden in november 2005 sluiten wegens explosiegevaar. De kapvergunning werd echter niet verleend en de velden werden na een tegenonderzoek door de gemeente weer vrijgegeven. De KNSF ging in beroep tegen de weigering. De zaak wordt op 8 februari behandeld door de rechter. De MER is onlangs afgerond. Men heeft geen bezwaren tegen de woningbouwplannen van de KNSF.

In de afgelopen drie jaar is er slechts één partij consequent tegen de massale bouwplannen van het college van B en W van Muiden geweest: De voorheen exclusief Muiderbergse partij Voor Ieders Belang (VIB). Fractievoorzitter Anna Waanders en fractiegenote Sylvia Bazuin kwamen keer op keer op voor de belangen van de Muidenaren. Zij kregen steun van de eenpersoonsfracties van Jan Hylkema (PvdA) en Riet Ruijzendaal. CDA, D’66 en ook de VVD steunden telkens het college in hun voorstellen. Erik Hoetmer, met voorkeursstemmen vier jaar geleden in de raad gekozen voor de PvdA, liep over naar het CDA en is inmiddels bekeerd tot de VVD.   Burgemeester Smith nam in maart 2005 afscheid en werd opgevolgd door mevrouw Annemarie Worm de Moel. Zij wordt naast wethouder Mackay ter zijde gestaan door Jaap Meyer (CDA) en Flip de Groot (D’66).  

Mocht er bij de komende verkiezingen een verschuiving optreden in de machtsverhoudingen, dan is het mogelijk dat er een nieuwe coalitie zal worden gevormd van PvdA-VIB-VVD.   In de VVD zijn er namelijk (kandidaat-)raadsleden die er andere gedachten op na houden over de kwestie KNSF-terrein/Bloemendalerpolder dan tot nu toe is gebleken. De verkiezingen zullen uitwijzen welke kant het op moet met de toekomst van Muiden; massale bebouwing of juist niet.

TENSLOTTE NOG ENKELE FOTO’S VAN DE OVERIGE ONTWIKKELINGEN

De Bloemendalerpolder  met de dubbele spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal op de achtergrond. Hier wil men zo’n drieduizend woningen bouwen. De weilanden moeten plaatsmaken voor bos en water, wegen en recreatie. (GK 7-5-’05)

Op 12 november 2005 werd er bij de Visserij van het Naardermeer een manifestatie gehouden tegen de aanleg van de A6-A9.            

 Dokter S. Luitse en vliegenier Claude Murray (VS) op Pampus in de jaren tachtig. Hier komt wellicht een weg door het Ijmeer vlak langs te liggen.

=============================================================================

  Het aquaduct zoals het op de laatste versie van Rijkswaterstaat uitziet; ter hoogte van de oude houten boerderij Vechthoeve is een grote betonnen bak geplaatst.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...