E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

Digitale Sluiz Nr. 187

Historische achtergrond van de volkstuinen bij de Westbatterij.


Luchtfoto RAF 1944: De Noorderrietpolder, met in het midden bovenaan de Westbatterij.

De oorsprong van de volkstuinen langs de Westzeedijk bij de Westbatterij ligt in de oorlogsjaren (1940-1945) en met name de Hongerwinter (1944-1945).

De voedselsituatie was in die tijd dermate ernstig dat men genoodzaakt was om zelf op allerlei manieren aan eten te komen. In het boekje “De bevrijding van de Muiers” van Tom de Jonge, uitgegeven door de HKSM in 1995, schrijft TdJ:

“De zelfverzorgers
Wilde je zo lang mogelijk buiten het hiervoor genoemde gedoe blijven, of ontbraken de mogelijkheden om daaraan mee te doen, dan kon je door zelf iets te produceren, te verbouwen of te fokken, aan zelfverzorging doen.”

“Volkstuinen
Veel Muiers hadden een volkstuin, waar ze zeer effectief verbouwden wat er te verbouwen viel. Voornamelijk waren dat aardappelen, groente, peulvruchten en soms ook fruit. Maar ook tabak, wat mais en op pas ontgonnen stukjes ook wat koolzaad, behoorden tot de ‘eigen teelt’ produkten.”

“Hele stukken grond, rond Muiden, werden door diep spitten met de spade en het daarna egaliseren, tuingrond. Bijvoorbeeld het moerassige oneffen stuk grond onder langs de Westzeedijk, voorbij de Westbatterij is toen veranderd in een volkstuincomplex. Maar ook het opgespoten land, aan de westzijde van de Kadesloot, waar later het oudste deel van de wijk Noordwest werd gebouwd, werd al snel benut om er te tuinen. Binnen de kortst mogelijke tijd, mede door het elkaar tips geven, waren de Muiers volleerde tuinders. Met behulp van zelfgemaakt gereedschap haalden ze er een optimale oogst af.”

Het einde
“Als het voorjaar aangebroken is, is er hier en daar toch weer een spoortje hoop te ontdekken. Het overgebleven vee, grotendeels alleen maar gevoed met hooi, ziet desondanks kans de melkproductie weer een beetje op te voeren. De kou is voorbij en als de vorst uit de grond is, wroet men de volkstuintjes door, op zoek naar achtergebleven aardappelen, wortelen en knolletjes. In sommige gevallen zijn ze zelfs nog eetbaar.“

Na de oorlog werd op de zeeklei langs de dijk verder getuinierd. Menig Muidenaar bracht er vele uren door. De wijk Noordwest werd gebouwd op de plek waar eens ook tuinen lagen.
De bewoners waren vaak tuinliefhebbers en ze hoefden niet ver te reizen om bij hun tuin te komen. Het witte huisje van de familie P. Oudshoorn was jarenlang een bekend baken in de omgeving. Met het weiland, de sloot, het Kruitbos en de dijk vormde het ‘t decor voor een mooie jeugd voor vele kinderen, waaronder de schrijver van dit artikel.


Een luchtfoto van het Muiderslot met aan de overkant het rietland en de Westbatterij.
De foto dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Collectie HAM.

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...