E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

Oktober 2009 : FIETSBRUG-SPECIAL

De nieuwe Muider fietsbrug, gezien vanaf de Muider oever. Links de Muiderverkeersbrug en in het midden een van de twee pilonen die de verbrede brug omhoog getrokken hebben. (Foto GK 2009)

 

Nieuwe brug voor fietsers over het Amsterdam-Rijnkanaal.

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober is het derde en laatste brugdeel geplaatst van de nieuwe fietsbrug die Muiden met Diemen verbindt. De eerste twee delen, links en rechts op de oevers, waren al in de voorgaande dagen geplaatst. Het middelste stuk, dat ruim 100 meter lang was, is door twee grote drijvende bokken op zijn plaats getild. De verbinding betekent het einde van een vele jaren slepende onveilige verkeerssituatie voor met name fietsers. Meer hierover op de volgende pagina’s.

                                        

In de Sluiz-special van juni/juli 2009 heeft u al kunnen zien en lezen hoe de Muiderverkeersbrug in het afgelopen jaar is getransformeerd tot een moderne, sterke en veilige brug. Voor fietsers was de situatie echter de laatste maanden nog slechter dan anders. Door de werkzaamheden was de rijbaan keer op keer gestremd of verlegd. En dat terwijl er ondanks diverse maatregelen nog altijd veel sluipverkeer over de paralelweg kwam. Door de komst van de nieuwe fietsbrug zal de ellende voor de fietsers binnenkort tot het verleden behoren.   Een terugblik op de afgelopen twintig jaar.

 

Muiderbrug: De fietsersfuik 1989-2009

Zo zag de Muiderburg er nog uit in 1989: Een afgelegen brug aan de uiterste westgrens van Muiden.

Aan de Muider kant, waar de fotograaf staat, groeit gras en er zijn bomen en stuiken. Rijkswater-staat plantte hier later meer bomen omdat criminelen plachten nogal eens gestolen auto’s op deze plek te dumpen. Aan de overkant links, de Muider enclave Betlem. Rechts is de gemeente Diemen.Dezelfde plek nu, in 2009. Naast de verkeersbrug is de fietsbrug geplaatst.

De begroeiing is geheel verdwenen. Een bouwterrein met steigers, onder-delen, keten en allerlei wagens is er (tijdelijk) voor in de plaats gekomen.

Op de foto is de fietsbrug te zien en de verkeersbrug is uiterst links nog waar te nemen. Daar onder ziet men de begroeiing van het Muider “overzeese gebiedsdeel”Betlem, waar doorheen ook nog een extra nieuwe brug zal worden gebouwd in de toekomst, als de A1 wordt verbreed en verplaatst.

(Foto’s GK 1989 en 2009).

De oude fietsroute, zoals deze bijna twintig jaar lang is geweest. In 1991 werden de (ver)oude(rde) verkeersborden (let op het mannetje met het hoedje!) vervangen door moderner exemplaren. Ook het bushokje is inmiddels reeds lang verdwenen. In 2008 werd het fietspad van Muiden naar Diemen grondig gerenoveerd. De kruising bij de Maxis werd verbeterd en de bushaltes werden verplaatst en op een centrale plek gezet. Wat bleef was het gevaarlijke stuk op de brug, zonder fietspad.

Zo ziet het er nu uit. Links de bushalte, rechts het tracé voor het nieuwe fietspad naar

de fietsbrug. Midden links de derde slagboom die het sluipverkeer moest tegenhouden.

 

Links de situatie in 1990, rechts die van 2009 op dezelfde plek. Naast het talud van de oude brug is een nieuw zandlichaam gestort en bovendien zijn er grote betonnen pijlers gebouwd om de stalen bakken van de fietsbrug te kunnen dragen.

In het midden de twee pilonen die de verkeersbrug steunen. Aan de rand van Muiden en Diemen doemen nieuwe mogelijkheden op.

 

In de nieuwe situatie hoeven de fietsers die van Diemen komen niet meer de gevaarlijke oversteek te maken als ze weer naar het fietspad terug willen. De fietsbrug zal in januari 2010 open gaan.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...