E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

DE SLUIZ MAART 2009 KRUITPAD-SPECIAL    

BEBOUWING VAN HET KRUITPAD

In dit nummer van De Sluiz de bebouwing van het Kruitpad te Muiden. Aanleiding is de dreigende sloop van de woningen langs het pad naar de vroegere kruitfabriek. Projectontwikkelaar Assistent Living Nederland, eigenaar van een aantal panden en de grond, heeft plannen om er een zorgvoorziening te bouwen.   Een aantal bewoners heeft een protestcomité opgericht.

Op de bovenste   ansichtkaart ziet u de Amsterdamsche Poort vanaf het begin van het Kruitpad, omstreeks 1900. Op de onderste kaart is dezelfde plek te zien vanaf de vestingwal. Er was nog geen dam in de Kadesloot, maar wel een bruggetje naar het pad.

DE PANDEN LANGS HET KRUITPAD

De woning voor de fabrieksopzichter (links) met het koetshuis en de paardenstalen (rechts) omstreeks 1904.

Monumentenlijst.

Het comité dat ijvert voor het behoud van de woningen aan het Kruitpad wil proberen de panden op de Gemeentelijke Monumentenlijst te krijgen. Jan Kersten, oud-werknemer van de fabriek, schreef een historisch overzicht van de panden. Hier volgt een vrije bewerking:

De opzichterswoning, anno 1904.

Als we beginnen aan het eind van het pad, dat wil zeggen, bij de fabriek, dan zien we meteen de oudste panden staan: De woning voor de fabrieksopzichter en het bijbehorende koetshuis en de paardenstallen van de directie hoorden bij elkaar. Ze werden gebouwd in 1904 voor f19.280,-. Inmiddels vele malen verbouwd en onlangs nog geheel gerenoveerd en in de verf gezet door de huidige eigenaar, de KNSF.

De dienstwoning voor de chef-machinist, anno 1916.

De laatste woning voor het huidige hek van het terrein staat los van de anderen. Het is de dienstwoning voor de chef-machinist. Vanwege zijn eenzame ligging is het daar altijd koud en vochtig geweest. De bouw kostte toen f 8.189,- in tegenstelling tot de arbeiderswoningen hierna, die waren f 7388,20 per stuk.

De arbeiderswoningen anno 1916.

Gelijktijdig met de woning voor de chef-machinist zijn even verderop het Kruitpad ook vijf arbeiderswoningen neergezet. Ze werden extra stevig gebouwd, zodat ze een eventuele explosie van de productie-gebouwen op het achterliggende fabrieksterrein goed zouden kunnen doorstaan. In 1972 was er inderdaad een explosie van de droogkamer hier vlakbij. De huizen waren beschadigd, maar overleefden de explosie. Op de foto een demonstratie op het Kruitpad tegen illegale leveranties in 1986.

 

Boven in 2009, onder in 1966, na de klap geheel verwoest.

 De “bungalow” anno 1964.

Het hoofdkantoor,   van de kruitfabrieken in Muiden en Ouderkerk aan de Amstel, aan de Herengracht 204 in   Amsterdam, werd in 1964 opgeheven. Dat schiep een probleem.

De familie Buizer, huismeester van de firma, moest een andere woning hebben, want zij woonde boven het kantoor. Halverwege het Kruitpad stond een ketelhuis dat gesloopt moest worden. Dat heeft men toen gedaan en op de fundering daarvan is een woning gebouwd voor de familie Buizer. Al snel kreeg dit de naam “de bungalow”. Voor f35.560,- gulden was men klaar. Maar twee jaar later werd het huis volledig verwoest door een explosie in de trotylfabriek, daar vlakbij. Er vielen gelukkig in de getroffen woning geen slachtoffers en het huis werd in hetzelfde jaar weer opgebouwd. De familie de Bond heeft er later vele jaren gewoond. Op dit moment is het soms tijdelijk bewoond, dan weer staat het een poos leeg.

De bejaardenwoningen, omstreeks 1966. In dezelfde periode als de bungalow werden de bejaardenwoningen aan de Prinses Irenestraat gebouwd. Strikt genomen liggen ze dus niet aan het Kruitpad, maar de tuinen grenzen er wel aan. Bij de ontploffing van de trotylfabriek op 2 juni 1966 was er ook veel schade aan de bejaardenwoningen, waar veel oud-werknemers van de Kruitfabriek woonden. Hier op de foto de woning van Joh. Rozendaal, die bij het raam de schade opneemt. De huizen zijn niet van de Kruitfabriek, (nu KNSF) maar van woningbouwvereniging “De Woningbouw” voorheen Ons Belang.


Klaas de Gooyer voor zijn woning aan het Kruitpad nummer 6.

Portierswoningen, 1938.

In 1938 werden er drie portiers in dienst genomen door de fabriek. Voor hen werden er aan het begin van het Kruitpad drie woningen gebouwd in datzelfde jaar. De prijs van de woningen bedroeg f 8.425 en de eerste bewoners waren de families Slump, Dijkstra en Vos.

Tegenwoordig wonen er de families De Gooyer, Cusel en Nauta. Deze laatste familie is al bezig met de voorbereidingen om te verhuizen naar een andere woning in Muiden

 
 
 
 
De “paddestoel” anno 1929.     
 
Twee onder één kap, anno 1914.
 
         
 

Op Kruitpad 3 staat een woning die is gebouwd door en voor bouwkundig opzichter dhr. Richter.

Hij ontwierp het huis zelf en bouwde het met
fabriekspersoneel. De kosten liepen nogal uit de hand, waardoor de directie moest ingrijpen.

 
Het huis bevat een onderduikruimte die in de  oorlog ook is gebruikt. Na de oorlog had dokter    Hakman er een praktijkruimte. Zijn vrouw maakte  daar ook de ontploffing van granaten in januari 1947 mee.

De huidige bewoner is de familie D.  
Verburg. Zij verzet zich fel tegen de sloop en nieuwbouwplannen: “Ik wil hier blijven wonen  en zal me tot het uiterste verzetten!” aldus Dick  Verburg. Hij wil het plan van Dick Rozendaal om   de gemeente te vragen de Kruitpadwoningen uit  te roepen tot Gemeentelijk monument steunen.

  
Als monument zouden de woningen veilig zijn.  

  Op Kruitpad 1 en 2 staan twee woningen onder één  kap.

Ze werden in 1914 gebouwd voor f 12.426,- en waren bedoeld als “bazenwoningen” voor de fabriek. Dat waren in eerste instantie kruitbaas J. Van Eijk en bosbaas J. Schipper.

Later woonde op nummer 1 de familie De Roode en op nummer 2 de familie Huibers. Mevrouw Huibers is onlangs naar de Burg. de Raadtsingel verhuisd en de Roode is allang weg. Het pand is tijdelijk bewoond en kan zonodig snel leeg opgeleverd worden.

Alles bij elkaar zijn er dus vooraan op het Kruitpad 6 woningen, daarna een rijtje bejaardenwoningen aan de Pr. Irenestraat en tenslotte vijf plus één arbeiderswoningen. Achter het hek de directiewoning en het koetshuis.

Alle panden zijn het waard om behouden te blijven als herinnering aan de ruim 300 jaar dat er in Muiden kruit werd gemaakt.
 
 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...