E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

        Nummer 182: Muider uitdrukkingen

Geachte heer van den Broek,

Vanmiddag heb ik met mijn ouders en toevallig aanwezige andere familieleden even gesproken over uw verzoek.

Het is lastig om zomaar opeens een opsomming te moeten maken van dergelijke uitdrukkingen. Vaak duiken zij onverwachts op tijdens een gesprek, om even snel weer te verdwijnen in de vergetelheid. Na enig denken en overleg kwamen wij toch tot enkele (typisch Muider?) uitdrukkingen:

* " Muider besluit draait weer op poep (stront) uit."

- Mijn tante, Carla Kroon-Pauw, vertelde dat deze uitdrukking bij haar grootouders (dwz zo'n 50 jaar geleden) nog wel eens werd gebruikt als er in een heftig gesprek uiteindelijk opeens weer over poep of stront gesproken werd. Blijkbaar een geliefd onderwerp.

* "... En die is weer familie van de sluisdeuren!"

Deze uitdrukking werd en wordt af en toe nog wel gebruikt als er in onze echte Muider familie (onze eerste voorouders kwamen hier bijna 200 jaar geleden wonen) weer eens over gesproken wordt wie er familie was/is van wie. Om een eind te maken aan de discussie werd er dan opeens door iemand gezegd: "Ja en die is weer familie van de sluisdeuren" met andere woorden, laat maar zitten. Ter informatie: De Groote Zeesluis is het hart van Muiden. Daarnaast zijn er nog de Weesperpoortsluis en de Keetpoortsluis in Muiden. Mijn overgrootvader, Klaas Pauw, was sluisknecht op de Groote Zeesluis, evenals zijn vader Gosse Pauw, mijn betovergrootvader. Wellicht is de uitdrukking al die tijd in de familie bekend, dus zon 150 jaar. Tot besluit geef ik al sinds juni 1989 het Muider Maandblad De Sluiz uit.

* "Muiden zal Muiden blijven"

- Deze uitdrukking is vooral de laatste jaren weer veel gebruikt vanwege de grote uitbreidingsplannen die er zijn om van Muiden een stad te maken met zo"n 10 tot 15.000 inwoners. Op het KNSF-terrein moeten 1475 woningen komen en in de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp zo'n 3000. Ter informatie: De kern Muiden telt op dit moment 3600 inwoners, de kern Muiderberg ongeveer evenveel. Samen een kleine 7000 inwoners. Actiegroep De Nee-meermin (oprichter ondergetekende) gebruikte van 2003 tot 2006 de sage van de Muider meermin als inspiratiebron voor het verzet tegen de grootschalige nieuwbouwplannen. De sage dateert uit 1507 en verhaalt van een zeemeermin die in de Zuiderzee werd gevangen door Muider vissers. Ondanks haar smeekbeden brachten zij haar naar de haven, alwaar zij als half vrouw en half vis werd bespot door (jaloerse?) vissersvrouwen. De vissers kregen medelijden en lieten haar gaan. Terwijl zij wegzwom sprak zij de vervloeking uit: " Muden zal Muden bliven, Noit en sal Muden becliven." Muiden is inderdaad altijd een klein stadje gebleven. Helaas komt er binnenkort een eind aan zowel de zelfstandigheid van Muiden vanwege de fusie met Naarden, Bussum en Weesp in 2010 of 2011 als aan de kleinschaligheid door de woningbouwplannen. Desondanks zal Muiden toch Muiden blijven.

"Pas op de tram!"

Deze uitdrukking wordt nog wel eens voor de grap geroepen in een van de cafeetjes in Muiden als iemand de deur uit gaat en een borreltje te veel heeft gedronken. Vroeger was dit geen overbodige waarschuwing, want de rails van de Gooische Tram lagen vlak naast de deur in de Amsterdamsestraat, de Sluisstraat en de Naarderstraat. Er zijn in de loop der jaren dat de tram reed (1880/1947) vele ongelukken gebeurd, ook in Muiden. Het meest tragische ongeval is wellicht dat van caféhouder  G. Mol, die voor zijn eigen café overreden werd toen hij nog gauw even een pakje wilde posten. Hij overleed korte tijd later. Zijn klanten kregen vaak deze waarschuwing mee, maar het heeft hem zelf dus niet mogen baten.

Tot zover deze korte opsomming. Ik hoop u hiermee te hebben geholpen. Veel succes met uw boek.

 

Vriendelijke groeten, Guus Kroon.

 

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...