E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 
 

Aflevering nr. 171: Een nieuwe brug

In het Weesper Nieuws van woensdag 21 november 2007 las ik deze week dat Burgemeester en wethouders van Muiden voornemens zijn om toestemming te verlenen aan de KNSF om een beweegbare brug te plaatsen over de Amsterdamsetrekvaart ter hoogte van de kruising Maxisweg/ Amsterdamsestraatweg. Dit ten behoeve van het bouwverkeer. De brug heeft een instandhoudingstermijn van 5 jaar. Verder wordt er in hetzelfde blad bekend gemaakt dat B. en W. een kapvergunning hebben verleend voor enerzijds twee witte paardenkastanjes (aan de kant van de Maxisweg) en een plataan (aan de kant van het Kruitpad)

Dit is nodig om de bedoelde brug aan te leggen. Tenslotte is er ook nog een verkeersbesluit genomen door B. en W. waarin een aantal maatregelen is opgenomen om het toekomstige bouwverkeer te regelen. Er komen ter plaatse borden, haaientanden en een maximumsnelheid van 60 km per uur.

Ik moest even slikken toen ik dit las, want dit is toch weer een stap in de richting van een nieuwbouwwijk op het KNSF-terrein. Een wijk waar men in Muiden al vanaf 2003 rekening mee houdt en waartegen al die tijd veel verzet is geweest, zowel vanuit de bevolking als in de gemeenteraad. Niet omdat er geen woningen gebouwd zouden mogen worden op het voormalige Kruitfabriekterrein, maar omdat men niet wilde dat er een massale wijk zou komen, die niet paste bij de schaal van Muiden. Men wilde graag dat er een groot deel van het zogenaamde Kruitbos opengesteld werd voor het publiek waarna men er kon wandelen en fietsen in een prachtig en waardevol natuurgebied. Kleinschalige, betaalbare woningbouw en bedrijvigheid zou de resterende ruimte moeten invullen. Maar de politiek besliste anders. De naïeve gemeenteraad van Muiden liet zich door de KNSF in de luren leggen en nam de verkeerde besluiten.

Daardoor zitten we nu vast aan een woonwijk met 1475 woningen en vele tienduizenden vierkante meters kantoorruimte, waar niemand op zit te wachten. In een wanhopige poging om alsnog onder de door de rechter opgelegde verplichtingen uit te komen probeert men nu nog gauw een ruil met de Bloemendaler-polder te forceren, maar aangezien daar waarschijnlijk slechts een mini-aquaduct komt en niet het alom gedroomde eco-aquaduct, zit die kans er waarschijnlijk niet in. Sterker nog: De burgemeester van Weesp dreigt dat er helemaal niet gebouwd wordt in de polder als de A1 niet ondergronds gaat. Kortom; de KNSF krijgt nu gewoon zijn zin en mag een nieuwe brug bouwen.

De sportvelden moeten verplaatst worden, de volkstuinen mogen voorlopig blijven en de Westbatterij wordt straks verbouwd tot horecagelegenheid. Zie daar de toestand van dit moment. De bouw van een “beweegbare brug”over de trekvaart, ter hoogte van de aanlegplaats waar vroeger de schepen van de Kruitfabriek lagen, even ten westen van de villa’s, betekent het begin van het einde. Als de brug er eenmaal ligt gaat het snel. Voordat je het weet wordt er gekapt en gezaagd, worden er wegen aangelegd, puin gestort en geëgaliseerd. Komen ze eindelijk eens van die bergen vermalen puin af, die al jaren onder zeil liggen achter de portiersloge. Dat zal de Polen die tegenwoordig in één van de villa’s wonen tegen vallen; nu zitten ze er lekker rustig en zonder al te veel inkijk, maar als de brug er straks ligt is dat over.

Leuk ook voor de fietsers die zo meteen de nieuwe brug moeten kruisen. Alsof het op de Muiderbrug bij het Amsterdam-Rijnkanaal nog niet druk genoeg is met sluipverkeer, bussen en zandwagens, moeten zij straks ook rekening houden met het bouwverkeer vanuit het KNSF-terrein. Het nieuwe, pas geasfalteerde en nimmer officieel geopende fietspad, wordt door zware vrachtwagens kapot gereden of vervuild. Natuurlijk kan het niet anders, want je kunt niet verlangen dat al het bouwverkeer straks over de Amsterdamsepoortbrug gaat, net zoals al die jarenlange kruittransporten in het verleden. Het zou echter allemaal een stuk beter te verteren zijn als het aantal woningen en kantoren beperkt was gebleven.

Ook in maart 2006 werd een bouwaanvraag voor een noodbrug ingediend door de KNSF, maar toen werd deze afgewezen omdat de noodzaak op dat moment ontbrak. Deze is er nu blijkbaar wel, want het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Wie het tegen wil houden zal naar de rechter moeten om een voorlopige voorziening te vragen. Heeft het voormalig actiefront van Stichting Stad Muiden/ Behoud Vesting Muiden nog geld in kas voor alweer een procedure? Ik vrees van niet. De strijd duurt al te lang. Men is het vechten moe. De frustratiegrens is allang bereikt. Toch is er nog een lichtpuntje: Als we niet al die tijd geprotesteerd hadden was het allemaal nog veel erger geweest en lag er allang een enorme woonwijk van misschien wel 2000 woningen. Zo bezien is de nieuwe brug dus geen brug te ver, maar een overbrugging van wat wenselijk was naar wat haalbaar is.

 

 
 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...