E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 
 

Aflevering nr. 166: Veteranendag in Muiden 2007

In het midden Sjake van Huissteden, oud-Muider wethouder en onderscheiden Korea-veteraan, tijdens de parade op Veteranendag in Den Haag, 29 juni 2007. (GK-2007)

In het Vechtjournaal van 5 juli j.l. stond een artikel over Veteranendag 2007 in Muiden. De heer van Arkel uit Muiderberg vertelde dat hij op zeventienjarige leeftijd deelgenomen had aan de Koreaanse oorlog (1950-1953). Hij stelde het op prijs dat de gemeente Muiden aandacht besteedde aan de derde Nederlandse Veteranendag. Ter ere van Prins Bernhard, de beschermheer van de veteranen in Nederland, werd deze dag door de regering op 29 juni, de verjaardag van de prins, vastgesteld.

In 2005 werd er in Muiden nog geen aandacht aan besteed, maar vorig jaar werd door de Gemeente Muiden een oproep verstuurd aan zeventien veteranen om langs te komen op het gemeentehuis. Zes veteranen gaven gehoor aan deze oproep. Zij werden ontvangen door de burgemeester van Muiden, mevrouw Annemarie Worm-de Moel. Het merendeel van de aanwezige veteranen was in Nederlands-Indië ingezet bij de Politionele Akties (1947-1950). Hoewel de opkomst tegenviel waren de aanwezige veteranen goed te spreken over de ontvangst. De burgemeester maakte een praatje met de mannen en hun echtgenoten, er was koffie en gebak en er werden oude foto’s bekeken of herinneringen opgehaald.

Uit Muiden waren oa A.H.C. Kroon en J.G.J. Keetelaar aanwezig. Uit Muiderberg was oa Jan van der Heijden gekomen. De verwachting was dat dit een jaarlijks terugkerende traditie zou worden. Met name de Indiëveteranen hadden lang moeten wachten op erkenning van hun verdiensten voor Nederland. Na de overdracht van “Ons Indië” aan de Indonesiërs in 1950, werden de tienduizenden (vaak dienstplichtige) militairen aan hun lot over gelaten. Van enige nazorg of iets dergelijks was in die tijd nog geen sprake. Ze moesten zelf maar hun (vaak traumatische) ervaringen zien te verwerken en werden bovendien later nog uitgemaakt voor ‘oorlogsmisdadigers’ door mensen die meenden dat de excessen die er inderdaad plaats-vonden alle veteranen verweten mochten worden. Dat er ook excessen door de toenmalige tegenstanders werden bedreven tegen de Nederlandse militairen en dat de ene actie de andere reactie oproept was niet politiek correct om te zeggen. Zodoende deden de veteranen er het zwijgen toe en raakten verbitterd.

Pas na de publicatie van deel 11c van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, door dr. L. de Jong in 1986, kwamen de discussies goed los. Eindelijk kwam er wat meer begrip en waardering voor de moeilijke taak die de soldaten in opdracht van de Nederlandse regering hadden moeten vervullen. De duizenden doden en gewonden die er in die tijd gevallen waren kregen een monument in Roermond en er kwam zowaar een veteranenbeleid. Onder invloed van de vele acties in het buitenland door hedendaagse Nederlandse militairen in oa Libanon, Bosnië, Cambodja, Afghanistan en Irak ontstond er ook meer begrip en kennis over de oude veteranen. Naast de vele oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog waren dat de Indië-gangers, de Koreaveteranen en de Nieuw-Guineagangers.

Terug naar de Veteranendag van 2007. Op 29 juni was er helaas géén ontvangst op het Gemeentehuis van Muiden. Terwijl in Den Haag duizenden toeschouwers bij het Malieveld de opgestelde veteranen voorbij zagen marcheren, al dan niet ondersteund of stram, bleef het in de wijk Mariahoeve stil. Om de een of andere reden had men bij de Gemeente na één keer al besloten om geen ontvangst meer te houden op het stadhuis. In plaats daarvan zouden de veteranen een ‘attentie’ ontvangen. Om half zes ’s middags, toen de rechtstreekse televisie-uitzending van het veteranendefilé in Den Haag al lang afgelopen was, werd er bij een aantal veteranen alsnog een bosje bloemen bezorgd door de plaatselijke bloemenzaak. Terwijl er in Naarden/Bussum een monument werd onthuld voor de plaatselijke veteranen, compleet met een minuut stilte en het Wilhelmus, moesten de Muidenaren het doen met dit afstandelijke eerbetoon. En niet eens alle veteranen kregen wat hen toekwam. Henk de Beer uit Muiderberg (vroeger Muiden) had zowel vorig jaar als dit jaar helemaal niets gehoord van de gemeente Muiden. Bovendien was het tijdstip van bezorging op deze manier mosterd na de maaltijd.

Daarom deze oproep aan de verantwoordelijke ambtenaren: Doe het volgend jaar goed en nodig gewoon (weer) alle oude en jonge veteranen uit op het Gemeentehuis. Het gaat niet om grote aantallen, maar om een kleine groep oude en jonge mannen (en vrouwen?) die graag nog eens bij elkaar wil komen en daarbij van de gemeenschap erkentelijkheid wil krijgen voor het feit dat zij hun leven gewaagd hebben in een ver land voor een goede zaak. Pas dan zal ook in Muiden veteranendag uitgroeien tot een waardevolle traditie, zoals ooit werd bedoeld door Prins Bernhard en de regering. GK

 
 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...