E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 
 

                                                                                   

Aflevering nr. 164: De situatie meester.

De nieuwe minister van onderwijs, Ronald Plassterk, suggereerde onlangs dat leerkrachten misschien wat minder vakantiedagen zouden moeten hebben, zodat men dan meer tijd zou hebben om het werk te doen, wat ten goede komt aan het verlagen van de hoge werkdruk.

“Hoezo, hoge werkdruk? Leraren hebben toch korte werkdagen en lange vakanties” denken veel mensen. Het is maar hoe je het bekijkt. De taak van een leraar bestaat namelijk uit zogenaamde lesgebonden en niet-lesgebonden uren. Om u een idee te geven wil ik als leraar u graag een kijkje gunnen in mijn schoolagenda. De week van 26 tot en met 30 maart 2007:

Maandag 26 maart:

Om half 7 op. Weer donker in verband met de zomertijd die ingegaan is. Om kwart voor 8 op de fiets naar Diemen. Omrijden vanwege het opgebroken fietspad. Lesgeven aan groep 6b.

Om 9 uur uit mijn klas vanwege een gesprek met schoolpsychologe S. over leerling T. Dan zelf gym geven, rekenen, taal, spelling, lezen, aardrijkskunde en zelfstandig werken. In het speelkwartier op het plein lopen, in de middag-pauze nakijken, administratie en voorbereiding.

Een kwartiertje om te eten, met collega’s te praten en mededelingen te lezen op het bord of uit het postvak. Om half 4 een gesprek met de moeder van J. over het LVS-rapport. Om half 5 naar huis.

Dinsdag 27 maart:

Mijn stagiair E. is er vandaag niet. Om 10 uur krijg ik een observatiebezoek van K. ivm een extra begeleiding nav pesten en dergelijke. Van 11 tot 12 nabespreking, dus weer uit mijn klas. ’s Middags oa geschiedenis gegeven, over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Daarna alles klaargezet voor de Kijkavond. Het Techniekproject wordt vandaag afgerond met een avond waarop de ouders en andere belangstellenden met hun kinderen kunnen komen kijken naar wat we allemaal de afgelopen weken hebben geleerd en gemaakt. Even naar huis en dan van 19.00 tot 20.30 uur op school geweest. Met de bus heen en weer. Onze presentaties over vulkanisme waren een groot succes.

Woensdag 28 maart:

Een verzoek van R. om andere groepjes te maken afgewezen, na overleg met de andere kinderen. Wel na de zwemles K. en J. uit elkaar gehaald. Het ging echt niet meer langer zo. J. zorgt voor veel overlast. Huilende meisjes en een boze moeder. Met een groepje jongens over het pestgedrag en elkaar buiten sluiten gesproken. Om 13.00 uur een “brainstormsessie” over het kamp van groep 8. Om half vier thuis vanwege de verwarmingsmonteur. De hele avond nog met school bezig vanwege de problemen.

Donderdag 27 maart:

Met de moeder van K. gesproken over gisteren. Daarna de opstelling veranderd in de klas. Een hoop gedoe maar het is veel beter zo. J. en J. voor mijn bureau, zodat ik een goed overzicht heb op wat ze (niet) doen. ’s Middags weer onder de les van vakleerkracht J. (godsdienst) een gesprek met L. over D. Om 15.45 uur een inhoudelijke vergadering over de nieuwe methode begrijpend lezen. Vergelijking van twee zichtzendingen. Daarna nog vlug mijn lokaal opgeruimd en de lessen van morgen voorbereid. Om 17.15 uur naar huis. Wind mee. Keelpijn.

Vrijdag 28 maart:

Verkouden. Verstopte neus en koortsig gevoel. Per ongeluk het alarm af laten gaan op school. De groepen vier waren vrij en ik kwam door de verkeerde deur binnen. Een man van de bewaking kwam langs. Dat gaat geld kosten. In de kring voorgelezen uit “Pudding Tarzan”, over een jongetje dat erg gepest wordt. Eindelijk weer eens gebruik kunnen maken van het computerlokaal. ’s Middags de weektaak afgemaakt en paashazen geknutseld. Om half vier een gesprek met L. en de ouders van L. D.

Vragen en opmerkingen over de sfeer in de klas. Doodmoe om half vijf klaar. Nog opruimen daarna. Om half zes in Muiden. Bij mijn ouders eten. In slaap gevallen bij het lezen van de krant.

Mijn niet lesgebonden taken zijn oa:

  • Nakijken, voorbereiden, overleggen, vergaderen met het team, de bovenbouw, de commissies waar ik in zit ( BHV, ICT, NT2, Erfgoededucatie: stuurgroep, werkgroep website en werkgroep eigen school), oudergesprekken, administratie, stagiair begeleiden, hoogbegaafden, consultaties, bijscholing en meer. Veel taken worden al ’s avond of in het weekend gedaan. Enkele taken zou je in de vakanties kunnen doen, maar veel taken hebben toch te maken met ouders en leerlingen, die dan niet aanwezig zijn. De werkdruk in het onderwijs zou wat mij betreft omlaag kunnen gaan als we de beschikking kregen over een klassenassistent voor één of meerdere dagen. Dat zou onderdeel uit moeten maken van de stages van de lerarenopleiding. Een klassenassistent die ervaring op doet in de praktijk en daarna vervolgens zelf alleen voor de groep gaat staan. Dan zijn we de situatie helemaal meester. GK

 
 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...