E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 
 

Aflevering nr. 160: Een ommetje uit de oude doos

Laatst stond er in het Vechtjournaal een oproep voor een prijsvraag. “Wie er nog paden weet waar vroeger gewandeld kon worden maar nu niet meer en daar graag iets aan wil doen.” Afgezien van het nogal kromme Nederlands leek het me niets, zo ’n prijsvraag. Stel je voor dat er op mooie zomerdagen nog meer mensen in familieverband gaan wandelen over de Schapenkaai, met rode en gele jassen aan, loslopende honden bij zich en/of een i-pod op hun hoofd. Ik denk dat Jan Melis zich wel drie keer om zou draaien in zijn graf als hij deze wandelkermis zag. Nee, van mij hoeft er niet nóg meer massa-wandeltoerisme te komen bij Muiden. Ik hou meer van een stille wandeling in de winter, waarbij je een aalscholver ziet overvliegen en het geluid van de A1 zoveel mogelijk probeert te vergeten.

Maar toch, een ommetje mag ik graag maken. Meestal een rondje over de Vechtbrug. Jawel, langs de herrie van de A1, maar met het mooie uitzicht op de Vecht in het midden bij de klap. Even leunen en genieten van het panorama, in het midden, links en rechts. Hoe lang nog? Als het aquaduct er komt gaat alles veranderen.

Falkplan fiets- en bromfietskaart Nederland anno 1977.

Toen de A1 nog gewoon de Rijksweg heette, in de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig, werd er veel gewandeld rond de Punt. Dat wil zeggen; men liep een rondje om het Muiderbos. Vanaf de Amsterdamsepoortbrug over het Singeltje (nu voetpad achter de brandweer langs) naar het Muiderbos. Dan rechtsaf de weg naar Amsterdam volgen (nu het voetpad of de P + R parkeerplaats). Waar nu de Maxisweg ligt, lag toen ongeveer de Rijksweg naar Amsterdam. Je kon langs het fietspad wandelen tot je aan het eind van het weiland kwam. Hier vormde de Rijksweg samen met Amsterdamsestraatweg   een punt. Aan het eind van de punt kon je rechts af slaan en langs de trekvaart terug naar Muiden lopen.

Door de aanleg van de nieuwe Vechtbrug schoof de weg een stuk op. Het fietspad verdween. De straatweg werd de nieuwe route voor langzaam verkeer. In de jaren tachtig werd de Maxisweg aangelegd. De boerderij van Streefkerk, ter hoogte van het pontje van de Kruitfabriek, werd gesloopt. De op- en afrit van de A1 kwam er voor in de plaats. Twee vijvers vulden de vrijgekomen ruimte op. De Punt werd afgesneden en langs de Maxisweg kan je niet meer met goed fatsoen wandelen. Het is er te druk en te gevaarlijk, zelfs als je in de berm loopt.

Wat ik zou willen is dat de wandelroute om de Punt wordt hersteld, als de A1 straks wordt verlegd. Maak dan een wandel- en fietsroute om het Muiderbos, langs de huidige Maxisweg. Het zou vele Muidenaren een plezier doen. En als er een tunnel of een brug voor plaatselijk verkeer naast het aquaduct komt, kan er ook aan de oostkant, rond Mariahoeve een soortgelijke fiets en wandelroute komen, die met de route om de Punt samen een fraaie een fraai geheel vormt. Wie weet, wordt dan het ommetje uit de oude doos het ommetje van de toekomst. Ik ben de eerste die er gaat wandelen.

Het weiland van Streefkerk en Van Ginkel in 1977, met rechts de A1 en links de verdwenen boerderij. (GK)

 
 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...