E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 
 

Aflevering nr. 155: Archeologie in de Hellingstraat

In 1906 werd de eerste stalen botter van Nederland gebouwd op de scheepswerf van N.V. Scheepsbouw –Maatschappij, oftewel de latere fa. Schouten.De botter werd vervaardigd voor de N.V. Eerste Motor – Visscherij “Op Hoop van Zegen” te IJmuiden. De stalen botter beloofde veel opbrengst te   gaan leveren. In Duitsland werden ze op dat moment al met succes gebruikt. In het begin brachten deze botters per reis ongeveer voor 400 Mark vis binnen. Later zelfs voor 1000 tot 1200 Mark.  

Op dezelfde plek waar toen deze stalen boter gebouwd werd, stonden tien jaar later vier nieuwe stenen arbeiders woningen. Op 12 januari 1916 werd namelijk door de heer M.J. Schouten de eerste steen gelegd voor de bouw van het wervencomplex zoals dat tot voor kort te zien was in de Hellingstraat. De fraaie gedenksteen bevindt zich aan de rechterkant in de toegangspoort naar het huidige Van der Vleit terrein.

Ten zuiden van het tegenwoordige magazijn stonden tot voor enkele weken de arbeiderswoningen die sinds 1989 waren dichtgetimmerd. Zoals bekend waren ze onbewoonbaar gemaakt om te worden gesloopt, maar de afbraak heeft door diverse omstandigheden zo’n zeventien jaar op zich laten wachten.

 

Op 28 oktober 2006 zijn enkele enthousiaste Muidenaren, met toestemming van de grondeigenaar, Cor de Wit, gaan graven in de braakliggende bodem van de Hellingstraat. In overleg met de Historische Kring Stad Muiden en de Archeologische Dienst in Amersfoort is men begonnen met een archeologisch onder-zoek. Er werd een proefvak gegraven ter hoogte van het voormalige adres Hellingstraat 26. Het vak van 220 x 176 cm werd afgebakend en in de eerste fase tot op 10 cm diepte afgegraven. Een grote hoeveel-heid scherven kon direct worden aangetroffen. Aardewerk, geglazuurd en ongeglazuurd, pijpenkoppen, pijpenstelen, botten van geslachte schapen, varkens en geiten, maar ook roestige spijkers, klinknagels, gereedschap en vloertegels werden meermalen aangetroffen. Fred Draaier vond met zijn metaaldetector diverse gespen, loodjes voor de visserij en enkele munten. De vondsten zullen worden schoongemaakt en te zijner tijd in het Muizenfort tentoongesteld worden. Wellicht komt er binnenkort ook nog een artikel over de werkzaamheden in Villa Amuda, het blad van de HKSM. De opgravingen vinden plaats op zaterdagmiddagen en duren tot 1 december 2006. Eventuele hulp is welkom. (Zie ook de bijlage).

  Enkele scherven (links) en de vinder, Guus Kroon.

 

 
 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...