E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 
 

Aflevering nr. 152: Golden Gatebridge

 

Montagefoto van de toekomstige brug. Uit: De Gooi- en Eemlander, 14 september 2006.

 

De VVD wil geen A6-A9 verbinding meer langs het Naardermeer. Nee, men kiest nu voor een grote brug over het Ijmeer. Waar nu nog het strand van Blijburg ligt zou een enorme hangbrug moeten komen, met twee wegdekken; één met een autoweg en één voor het openbaar vervoer. Zo iets als de Golden Gatebrug in San Francisco. (zie Google earth). De inwoners van IJburg zijn er niet blij mee. Ze klagen dat het ten koste gaat van de natuur en het Ijmeer. Het uitzicht zou worden verpest en het zou slecht zijn voor de waterrecreatie, de luchtkwaliteit en de waarde van hun woningen.

Zelden heb ik zo’n hypocriet betoog gehoord. Alsof de bouw van IJburg zelf niet ten koste is gegaan van het IJmeer, alsof de watervogels en vissen er blij mee waren dat er een belangrijk voedsel+broedgebied verloren ging. Alsof de schippers van de traditionele zeilvloot er blij mee waren dat IJburg werd gebouwd. Alsof het uitzicht vanuit Durgerdam er zoveel mooier op is geworden door de bouw van IJburg. Alsof er niet jarenlang door de inwoners van Muiden, Durgerdam en andere plaatsen actie is gevoerd tegen de bouw van IJburg. Maar ja, nu het er eenmaal staat of ligt vergeet men zoiets maar snel.

Natuurlijk moet er geen gigantische brug over het IJmeer komen. Als er dan zonodig weer een nieuwe by-pass moet komen voor de dichtslibbende bloedvaten van het verziekte lichaam van het Nederlandse landschap, als er blijkbaar nog steeds niemand op het idee komt om iets te doen aan de alsmaar groeiende en onaantastbare toename van het autobezit in Nederland, als wij als gevolg daarvan blijven accepteren dat er jaarlijks 18.000 mensen eerder sterven door de luchtvervuiling, als wij maar blijven klagen over de files en het steeds moeilijker worden van het vinden van een parkeerplaats, als wij de gigantische geluidshinder voor lief nemen en berusten in het feit dat het vrijwel nergens meer stil of donker is in ons land, als wij kortom de auto blijven zien als een onmisbaar verworven recht, dat ten koste van alles moet worden behouden, ja, dan is een verbinding van Almere en Amsterdam door het IJmeer niet meer dan logisch. Maar mag het dan alsjeblieft op de manier die Jan Bovenlander al een poosje geleden heeft bedacht? Ondergronds en onder water, zodat wie zonodig die route wil nemen in ieder geval niet het landschap en het uitzicht verpest, het scheepvaartverkeer hindert en het historisch karakter van de voormalige Zuiderzee geweld aan doet?

En wat gaan we doen als dat klaar is? Ik heb nog wel een leuke suggestie voor de heer Hofstra van de VVD, de bedenker van het geweldige bruggenplan. Om Rijkswaterstaat aan het werk te houden kan men misschien de Evenaar asfalteren. Denk je eens in: Een snelweg dwars om de aarde, met een brug van Afrika naar Zuid-Amerika en van daar naar Indonesië, dan over de Indische Oceaan terug naar Afrika.

Met een snelle auto kun je dan een reis om de wereld maken in 8 dagen. GK

                            Sjoerd de Boer op IJburg, zomer 2006.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...