E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

 

 Aflevering nr. 148: Geen meter asfalt erbij

 

Zojuist luisterde ik naar de speciale uitzending van “Vroege Vogels,” het onvolprezen radioprogramma van de Vara op zondagmorgen. Het onderwerp was de mogelijke aanleg van de A6-A9 verbinding. Voor en tegenstanders discussieerden over de plannen voor het bestrijden van de files op de A1. De meeste sprekers waren tegen de A6-A9. Tijdens de discussie over het zogenaamde “Stroomlijnalternatief” werd meerdere malen gesproken over de wijk Zuid-Oost, oftewel de Bijlmer. De Gaasperdammerweg zou moeten worden verbreed en verlaagd en overkapt, maar zelfs dan zou een eventuele uitbreiding een aanslag betekenen op de leefbaarheid van het gebied. Ook werd de verbinding door het IJmeer genoemd.

Muiden kwam in het hele verhaal niet voor. De gemeente waarin zowel de A1 ligt, als de te bouwen tunnelmond bij het Naardermeer, als een eventuele verbinding door het IJmeer, speelde totaal geen rol. Ooit riep de Muider gemeenteraad stoer: “Geen meter asfalt erbij zonder aquaduct!” Officieel heeft men nog steeds dat standpunt. Sterker nog; alle varianten voor woningbouw, zowel op het KNSF-terrein als in de Bloemendalerpolder, gaan uit van een aquaduct bij Muiden. Men zou dus kunnen zeggen: “Geen meter asfalt en geen baksteen erbij zonder aquaduct!” Alleen vraag ik mij af, waarom ik daar in die hele discussie over de A6-A9 zo weinig van hoor.

Muiden heeft de bestuursovereenkomst met het ministerie van verkeer en waterstaat over de bebouwing van de Bloemendalerpolder (inclusief KNSF-terrein) niet ondertekend. Wethouder Winnubst (PvdA) liet weten dat in de gewijzigde overeenkomst “minder strikt dan in de eerdere versie staat dat er een aquaduct onder de A1 wordt gerealiseerd.” (citaat G. en E. 24-6-06). Verderop in hetzelfde artikel staat nog een citaat: ‘“Het belang van de bestuursovereenkomst is aan het verdampen” erkent Wethouder Winnubst. “Dat heeft te maken met andere ontwik-kelingen.” Daarbij doelt hij op de mogelijke verbinding tussen de A6 en A9. ‘(Einde citaat) Ook Weesp heeft besloten de bestuursovereenkomst voorlopig niet te tekenen. Men wacht eerst het kabinetsbesluit over de A6-A9 af.

Als het kabinet Balkenende binnenkort besluit om de A6-A9 wel aan te leggen, ondanks de enorme weerstand vanuit de regio, dan moeten wij in Muiden maar afwachten of er nog geld is voor een aquaduct hier. Waarschijnlijk niet. Bovendien zou het uit verkeerstechnisch oogpunt letterlijk een brug teveel zijn om tegelijkertijd bij Muiderberg een tunnelmond aan te leggen en bij Muiden een aquaduct te bouwen. Want waar moeten die honderdduizenden voertuigen per dag dan naar toe? Dat zou pas files geven.

Als het kabinet Balkenende binnenkort besluit om de A6-A9 niet aan te leggen, dankzij de enorme weerstand vanuit de regio, dan zou er misschien wel een aquaduct bij Muiden kunnen komen. Maar dat betekent tevens een startsein voor de totale chaos in en om Muiden; want dan moet er opeens een heleboel tegelijk gedaan worden. Op de eerste plaats dus de bouw van een aquaduct ten zuiden van de huidige Vechtbrug, met alle consequenties van dien (een enorme bouwput, verplaatsing of sloop boerderijen en woonboten, afwatering Naardermeer, hoogspan-ningsmasten, lokale wegen, enz.). Op de tweede plaats het verleggen van de A1 naar het zuiden, om zo aan te kunnen sluiten op het aquaduct (sloop boerderijen, verplaatsing bedrijven, grondwerkzaamheden, aan en afvoer-wegen, omleidingen, enz.) Op de derde plaats de bouw van een nog onbekend aantal woningen in de Bloemen-dalerpolder en op het KNSF-terrein, waardoor de polder ingrijpend zal veranderen, het Kruitbos grotendeels zal verdwijnen, de weilanden worden bebouwd, de Sportcombinatie Muiden wordt verplaatst, de Westbatterij van functie verandert, er vele nieuwe wegen en bruggen worden aangelegd en wellicht ook een nieuwe buitendijkse jachthaven wordt gerealiseerd. Ook geen onverdeeld genoegen. Bovendien zou de A1 in het kader van het Stroomlijnalternatief worden uitgebreid tot 12 rijbanen.

Beter zou men eens het zogenaamde “ Bovenlangs-alternatief” van Jan Bovenlander kunnen bestuderen, want hij wil Almere met een tunnel door het IJmeer verbinden met de Gaasperdammerweg. Er zouden dan een weg en een spoorlijn moeten komen. Dat maakt zowel de A6-A9 als het stroomlijnplan overbodig en het is veel goedkoper.U ziet, alles heeft met alles te maken. De mening en het gedrag van ieder mens tellen. Wat er ook gebeuren zal, er gaat veel veranderen in en om Muiden.   GK

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...