Sinds 4 september 2005
 

“COMITÉ TER HERDENKING VAN DE RAMP TE MUIDEN VAN 17 JANUARI 1947”

Opgericht 17 november 2005. Secretariaat Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden. Bankrek. 3431. 206840

Tel. 0294.264922 e-mail: guus@ham-muiden.nl  Bestuursleden G. Kroon en L. Streefkerk-Laros.

Comité ‘47

 

Beëindiging...

Hierbij maak ik bekend dat het “Comité ter herdenking van de Ramp te Muiden op 17 januari 1947” haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang beëindigd heeft.

Er zullen geen nieuwe activiteiten meer worden ontplooid. Eventuele overgemaakte giften zullen worden teruggestort.

Reden is de zeer negatieve houding van met name de familie Van Huissteden t.o. het initiatief. Als de familie van één van de drie Muider slachtoffers van de Ramp een dergelijke afwijzende houding heeft is het zinloos om te proberen een herdenkingsmonument te realiseren. Ook een mannelijk lid van de familie Wolvetang had kritiek op de publicaties rond de herdenking.

De familie Pauw was als enige positief. Twee leden van die familie bezochten de herdenking op 16 januari dit jaar. Ook werd er een positieve reactie ontvangen van een kleinzoon van een omgekomen militair; de heer Pols uit Loosduinen.

De stemming in Muiden was echter verdeeld; een aantal mensen steunde het initiatief, een ander deel was onverschillig, maar er waren ook mensen die vonden dat het niet genoeg was. Er moest een algemeen monument voor alle slachtoffers van de Kruitfabriek komen.

Op maandagavond 6 februari 2006 bleek bovendien de op 16 januari j.l. geplaatste plaquêtte bij de Loswal te zijn verdwenen. Dit was voor het Comité aanleiding om zich te bezinnen op haar taak. Na rijp beraad werd besloten om geen energie, tijd, geld en moeite meer te verspillen aan een hopeloze onderneming. Muiden is blijkbaar niet toe aan het herdenken van de grootste ramp die haar in de laatste eeuwen getroffen heeft.

Het Comité bedankt allen die haar gesteund hebben en gaat over tot de orde van de dag. Het zij zo.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...