Sinds 4 september 2005
 

“COMITÉ TER HERDENKING VAN DE RAMP TE MUIDEN VAN 17 JANUARI 1947”

Opgericht 17 november 2005. Secretariaat Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden. Bankrek. 3431. 206840

Tel. 0294.264922 e-mail: guus@ham-muiden.nl  Bestuursleden G. Kroon en L. Streefkerk-Laros.

Comité ‘47

 

Reacties per Email

s van huissteden

plaats: hilversum

onderwerp: comite 1947

Guus, deze van Huissteden vind het bijzonder jammer dat jouw
geweldige idee niet doorgaat

hart groet Sjake.


_______________________________________________________________________

Geachte heer Kroon,

Momenteel zijn wij (T&A Survey BV uit Amsterdam) bezig met een historisch onderzoek naar het voorkomen van explosieven in de ondergrond binnen de kern Muiden. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de risico's aangaande de aanwezigheid van deze explosieven in de ondergrond. Een belangrijk onderdeel daarvan is de inventarisatie van de gebeurtenissen rond de explosie op het terrein van de voormalige kruitfabriek op 17 januari 1947. Om deze gebeurtenissen zo goed mogelijk in kaart te brengen zijn we op zoek naar getuigenissen en historisch feitenmateriaal omtrent de ramp op 17 januari 1947.
In het kader van dit onderzoek zouden wij graag een gesprek met u willen voeren omtrent de gebeurtenissen rond de ramp van 1947 en het voorkomen van explosieven in Muiden. Zou u, indien u hiermee instemt, contact met mij op willen nemen?

Met vriendelijke groet

Leon Boon

 

_______________________________________________________________________

 

Beste heer Kroon,

Enige tijd geleden heb ik met genoegen kennis genomen van enkele van uw aardige schriftuurtjes, hoewel er in het deeltje " de Klap van 47" , voor mijn familie nogal storende fouten in voorkomen. Omdat u de historie als amateur-publicist en hobbyist benadert kan ik daar echter wel begrip voor opbrengen.
Dat u mij niet gevraagd hebt om in die schrifturen foto's te mogen publiceren van mij en mijn naaste verwanten, het is niet netjes, maar het zij zo.
De manier waarop u meent de regie te moeten voeren omtrent de herdenking van o.m. mijn bij deze gebeurtenis omgekomen vader geeft mij echter onbehaaglijker gevoelens.
Omdat er door mijn nichtje Lidy gevraagd werd om mijn gevoelens omtrent de op touw gezette actie te verwoorden, heb ik haar inderdaad middels een brief laten weten hoe mijn gedachtengang in dezen is.
Ik hoop dat u van de inhoud van deze brief kennis zult mogen nemen en er voor zover mogelijk uw voordeel mee kunt doen.

Met vriendelijke groet

Sjake van Huissteden.

 

_______________________________________________________________________

 

Geachte M,

Ik ben Annie Fokkema-Kramer een dochter van J.W. Van Huissteden, zij was een dochter van Alt Van Huissteden.

Ik ben het er mee eens dat er een monument voor de overledende zou moeten komen, ook al heb ik mijn grootvader nooit gekend, hij is toch een deel van wat ik ben.En voor mijn moeder, ook al leeft zij niet meer, vind ik dit ook, want zij heeft op zeer jonge leeftijd haar vader verloren en dit heeft toch een onzettende impact op een kind en daar draag je als kinderen allemaal een stukje van mee.

met vriendelijke groet,

J.M. Fokkema-Kramer

uit Sneek

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...