E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

KALENDA AMUDA HISTORIA 2006

 

Wilt u de Kalenda Amuda Historia 2006 bestellen? Dat kan door:

a. Guus Kroon een kaartje te sturen of in de bus te gooien op Herengracht 14, 1398 AA te Muiden        

b. Op te bellen naar het Historisch Archief Muiden : tel. 0294.264922

c. Een e-mail te sturen naar het Ham via ham.muiden@planet.nl

Wie vóór 15 december bestelt kan ná 20 december, uitsluitend tegen contante betaling van 10,- euro, de Kalenda's op komen halen op Herengracht 14 of Vondelstraat 6 te Muiden."

 

Wijk Noordwest

UITGAVE HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

 

 

INLEIDING

 

Hierbij maakt u kennis met de wijk Noordwest in Muiden op een bijzondere manier. Aan de hand van een aantal nog niet eerder in onze tijd gepubliceerde afbeeldingen laat het HAM u zien hoe de wijk ontstond in de voormalige Noorderrietpolder (zie december), aan de monding van de Vecht (zie januari). Begrensd door de Amsterdamsetrekvaart in het zuiden (zie februari), het beboste Kruitfabriekterrein in het westen en de voormalige Zuiderzee in het noorden, werd een deel van het drassige gebied tegen het eind van de jaren dertig ontwaterd en opgehoogd met vliegas van de Hoogovens. In de oorlogsjaren werd het land verder in cultuur gebracht. Volkstuinen voorzagen in een groeiende behoefte. Boer Verschoor had zijn akkerbouwbedrijf ongeveer op de plek waar later de gymzaal van de openbare PC Hooftschool verrees (zie voorpagina). Nadat in 1923 en de jaren daarna de westelijke vestingwallen waren afgegraven (zie maart) kon er gebouwd worden op de Burg. de Raadtsingel en na de oorlog ook daarbuiten. De Prins Bernhardsingel, de Prinsessenstraten;(zie april, mei) en nog wat later in de jaren vijftig ook de schrijversbuurt, waar uw redacteur zijn jeugd doorbracht (zie juni, juli) kwamen tot stand. Er waren toen nog een paar open plekken waar je heerlijk kon spelen (zie ook de kaart hierboven, van “Wijk- en speeltuinvereniging “De Woelwaters”). Bij de dijk werden op Koninginnedag volksfeesten gehouden, met oa ringsteken en vuurwerk (zie augustus; Thijme Vos als indiaan).In de loop der jaren werd de wijk verder volgebouwd en veel speelplekken verdwenen. De PC Hooftschool uit de jaren vijftig werd gesloopt en vervangen door een moderner exemplaar (zie september). De Kadesloot, de voormalige vestinggracht, bleef met fontein en eenden, maar de festiviteiten rond Koninginnedag spelen zich nu elders af. De Onderwijzerswoning bij de Schoolstraat staat er ook nog, maar de School met de Bybel is verdwenen, evenals het postkantoor(zie november).

 

De toekomst van dit gebied is op dit moment onzeker. De bouwplannen op het KNSF-terrein zullen het aanzien van de wijk waarschijnlijk ingrijpend veranderen. Ik heb van 1959 tot 1982 in de Vondelstraat gewoond. Mijn ouders (als een van de weinige overgebleven oorspronkelijke bewoners) en jongste broer wonen er nog steeds. De buurt gaat me dan ook aan het hart. Ik wens alle bewoners van de wijk Noordwest en de rest van Muiden een goed jaar toe.                                                                                                  

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...