E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

PERSBERICHT VAN WOENSDAG 9 NOVEMBER 2005:

 

OPEN BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD EN HET COLLEGE VAN MUIDEN

“Geachte leden van de raad van Muiden. Op heden, woensdag 9 november 2005, werd via de media bekend dat de gemeente Muiden alle activiteiten op en het betreden van het sportcomplex van SC Muiden tot nader order heeft laten staken. De leden van de SC Muiden kregen ’s avonds een brief van de sportvereniging en het gemeentebestuur in een envelop van de gemeente Muiden aan huis bezorgd.

Reden was dat bij een onderzoek door AVG in opdracht van de KNSF, op het KNSF-terrein   verschillende granaten en ontstekingen zijn aangetroffen. Gezien de deplorabele staat van de aangetroffen munitie en de verwachting dat deze ook in de voetbalvelden kunnen worden aangetroffen, adviseerde AVG de KNSF, eigenaar van de gronden waarop het SC Muiden-complex ligt, de activiteiten op de voetbalvelden te laten staken, om onnodige risico’s te voorkomen. De KNSF heeft daarop met onmiddellijke ingang het gebruik van de velden opgeschort en de gemeente Muiden heeft op verzoek van de KNSF het betreden van de velden verhinderd.

In de verklaring stelt de gemeente verder dat men heeft besloten op korte termijn een eigen onderzoek op de voetbalvelden te laten uitvoeren, teneinde een zo spoedig mogelijke oplossing voor de ontstane situatie te vinden.

Tot zover de brief van de gemeente en SC Muiden. In de uitzending van Twee Vandaag van heden 9 november 2005, Nederland Twee, om 18.15 uur, werd eveneens melding gemaakt van de vondst van explosieven. “Muiden staat op ontploffen”aldus de presentator. “De omgeving van de voormalige kruitfabriek in Muiden is levensgevaarlijk.” Er bleken deze morgen diverse granaten op het terrein tot ontploffing te zijn gebracht door de EOD. Verder werd er melding gemaakt van 4000 verdachte plaatsen, waar mogelijk explosieven of delen daarvan kunnen liggen. Ook werd er gesteld dat men uitging van een straal van minimaal 600 meter rond de plaats van de explosie van 1947, waardoor de explosieven zijn verspreid, maar dat men nog niet bepaald heeft waar de cirkel precies ophoudt.

Ook in de uitzending van “4 in het land” op RTL4 van 22.30 uur werd gemeld dat dicht onder de oppervlakte, zo’n 10 á 30 cm onder de grond, granaten liggen. “De projectontwikkelaar wil alle granaten laten opruimen en daarna op het terrein van de fabriek woningen laten bouwen.”

De granaten zijn doorgeroest en instabiel, waardoor er direct ontploffingsgevaar dreigt. Ze moeten zo snel mogelijk opgeruimd worden. Ook het betreden van de sportvelden moet in dit verband worden ontraden, cq. verboden.

De EOD komt volgens 2Vandaag regelmatig op het KNSF-terrein om gevonden explosieven tot ontploffing te brengen. De KNSF wil het bos laten kappen om de explosieven op te sporen en te verwijderen. Er is dus haast met het verlenen van de kapvergunning. De gemeente Muiden moet voor 18 november besluiten of men de gevraagde kapvergunning zal verlenen.

Volgens het AVG -rapport van mei 2005 zijn in de periode 1971-2004 in de omgeving van het KNSF-terrein in een straal van 750 meter en zelfs daar buiten 61 keer granaten gevonden. Het rapport ging daarbij uit van een foutief middelpunt van de cirkel, omdat men niet wist waar de explosie had plaatsgevonden.

Tot zover de informatie. Naar aanleiding van het bovenstaande vragen wij, de Stichting Behoud Vesting Muiden, aktiegroep De Nee-meermin en het Historisch Archief Muiden, ons het volgende af:

 1. Kan de verantwoordelijke wethouder de bovenstaande informatie bevestigen?
 2. Zo nee, wat is dan de stand van zaken mbt dit onderwerp?
 3. Zo ja, wat zijn dan de consequenties voor de gemeente Muiden in het algemeen, de wijken Noord-West en Zuid-West en de Sportcombinatie Muiden in het bijzonder?
 4. Hoe verklaart men dat er nu pas, bijna 59 jaar na de ontploffing van het munitietransport in januari 1947, op uitgebreide schaal onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van explosieven op en rond het KNSF-terrein?
 5. Hoe verklaart de wethouder dat er na een eerste onderzoek door de EOD in september 1990 vervolgens vijftien jaar lang niets meer is gedaan aan de onveilige situatie in de zuidwest hoek van het SC Muidencomplex?
 6. Hoe verklaart wethouder Mackay dat hij drie weken geleden, op 20 oktober 2005, in de commissie C beweerde dat er geen onderzoek gedaan werd naar de sportvelden en naar de weilanden aan de zuidkant van de Amsterdamsetrekvaart?
 7. Wanneer geeft de gemeente Muiden duidelijkheid aan alle inwoners van deze gemeente   over de ontstane situatie, mbt tot de veiligheid?
 8. Hierbij denken wij in het bijzonder aan de volkstuinen langs de Westzeedijk, de wijken Noord-West en Zuid-West en de woningen langs het Kruitpad, maar ook de boerderijen langs de Rijksstraatweg ten zuiden van de A1 en de bodem van de trekvaart die allen vallen binnen de gevarencirkel.
 9. Gaat de KNSF ook hier onderzoek doen naar de aanwezigheid van explosieven?
 10. Zo ja, wanneer zal dit plaatsvinden?
 11. Zo nee, waarom niet?
 12. Wie draait er op voor de omzetschade als de sportvelden van SC Muiden langdurig gesloten blijven?
 13. Waarom heeft de gemeente besloten een eigen onderzoek uit te laten voeren?
 14. Is het u bekend dat de gemeenteraad van Muiden op 14 maart 1947 een verzoek heeft gedaan aan de Minister van Defensie om de schade, aangericht door de munitieontploffing van 17 januari 1947, aan te merken als Defensieschade?
 15. Welke consequenties heeft de ontstane situatie op de verlening van de door KNSF gevraagde kapvergunning?
 16. Wij zijn van mening dat nu prioriteit gegeven moet worden aan het veilig maken van a. de woonwijken b. de sportvelden c. de weilanden d. het bos, in volgorde van belangrijkheid. Het bos komt pas als laatste omdat daar geen urgentie is; het is een afgesloten terrein, goed beveiligd en niet in gebruik op dit moment.
 17. De bestemming van het KNSF-terrein is nog steeds industrieterrein. Van urgentie ivm woningbouw is dus in het geheel geen sprake.
 18. Bovendien is de MER-rapportage nog niet afgerond.
 19. Wij vragen het college en de raad van Muiden niet te zwichten voor de druk van de publiciteit die de KNSF handig heeft uitgebuit.
 20. Als de KNSF werkelijk het belang van Muiden voor ogen heeft, dan moet zij beginnen met het veilig maken van de woonwijken en de sportvelden en daarna pas aan de rest.

 

Namens BVM; Lidy Streefkerk

Namens de Nee-meermin; Fred Winnubst

Namens het HAM; Guus Kroon

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...