E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

 

KeetPoortBrug

zomer 2005

DE MUIDER KEETPOORT KRIJGT EEN NIEUW GEZICHT

De Keetpoort in Muiden krijgt een nieuw aanzien. Twee ondernemers, Roy Moolhuizen en Robert van Linden, hebben grote plannen met gebouw H, het vestingwerk dat ruim dertig jaar door Frans van Deursen werd gebruikt voor het verhuren van roeiboten en visserijbenodigdheden. De Muiders dienden een aanvraag in om het monumentale gebouw te mogen verbouwen tot een modern jacht-haven en horecabedrijf. Ze willen er een gezellig eetcafé van maken, door er oa een glazen aanbouw voor te zetten en er een terras aan te leggen met uitzicht op de Vecht. Ook roeibootjes en dergelijke krijgen weer een plaats in de kleine jachthaven voor het voormalige vestingeiland uit 1876. Als alles meezit moet de verbouwing en de herinrichting van het gebouw in mei volgend jaar klaar zijn.

KLEINE PEPERBUS

De kleine Peperbus achter gebouw H zal ook een beter aanzien krijgen in de plannen van de beide ondernemers. Hoe precies is nog onbekend, maar Robert van Linden vertelde het HAM dat hij graag het vervallen verdedigingswerk wil opknappen en beter zichtbaar maken. Het opnieuw aanleggen van een brede gracht zal waarschijnlijk niet tot een van de mogelijkheden behoren, maar wel kan het uit 1876 daterende bouwwerk enigszins hersteld worden zodat het goed past in de nieuwe omgeving.

DE KEETPOORT DOOR DE EEUWEN HEEN

De oudst bekende kaart van Muiden van Jacob van Deventer, uit +/-1560,laat zien dat er in de 16e eeuw een soort poortgebouwtje stond aan de zuid-oostkant van Muiden.                                                                                                                               

Detail van de kaart hierboven met de toenmalige Keetpoort.          

Er was nog geen sprake van een sluisje, hoewel de poort waarschijnlijk boven de gracht gebouwd was. Wellicht kon men met balken de waterstand regelen. Let ook op de afsluiting van de Vecht met balken en kettingen ter hoogte van de poort en bij de Spakenburgerpoort, nu de Ossenmarkt.  Aan de overkant van de Vecht de Weesperpoort, aan het eind van de Weesperstraat/Singelstraat.

MUIDEN IN DE ZEVENTIENDE EEUW (kaart van Blaeu +/- 1650)

Honderd jaar na Van Deventer kwam de atlas van Blaeu uit waarin de steden van Holland werden getoond. We zien dan een versterkt Muiden, met wallen en bastions. De vestinggracht is verschoven en verbreed. De Keetpoort is nog op dezelfde plaats maar vernieuwd en vergroot. (Zie afbeelding.)

Duidelijk is te zien dat de Lange Muiderweg doorloopt tot aan de stadspoort van Muiden. Op de plaats van de latere Bouvywijk staan huizen en een klooster met een grote tuin.

Er was een bastion in het midden van de zuidelijke vestingwal, volgens het Oud-Nederlandse stelsel. Zo’n tweehonderd jaar lang bleef Muiden deze vorm houden. In 1836 werden er twee sluisjes aangelegd op de plaats van de Keetpoort en de Weesperpoort, zodat deze moesten verdwijnen. Ook de vorm van de wallen en bastions werd hier en daar aangepast.

PLAN VAN DE VESTING MUIDEN 1876

Hier ziet u een deel van de vesting Muiden in 1876, met rechts in het midden het eiland van de Keetpoort. In het midden staat gebouw H. Rechts is duidelijk de brede gracht te zien, die werd afgesloten door de Kleine Peperbus.

Let ook op de gewijzigde vorm van de bastions en vestingwallen, vergeleken met de vorige afbeeldingen.

               

Tot besluit nog twee oude ansichten van de situatie rond de Kleine Peperbus. De linker foto is van 1922, toen men de Lange Muiderweg kon bereiken door om de kom heen een pad te volgen, links achter de bomenrij. Men kwam dan bij een bruggetje dat de Tocht, de uitwateringssloot van het Naardermeer in de Vecht, overspande. (Zie ook de afbeelding hierboven). In 1928 kwam er een houten noodbrug over de Vecht, die nog ten noorden lag van het bruggetje naar de Langeweg. Er werd zodoende een rondweg om Muiden gemaakt, die via het zogenaamde Stille Weggetje, nu de Kalkovens, naar de Naarderpoort liep en daar aansloot op de Zuidpolderweg.

In 1932 werd de Nieuwe Brug aangelegd, die weer ten noorden van de houten noodbrug kwam te liggen. Als je goed kijkt op de foto rechts kun je alle drie de bruggen zien. Links, onder de bomen, is nog de bovenbouw te zien van het bruggetje naar de Lange Muiderweg. Daarnaast is de galgachtige bovenbouw te zien van de houten noodbrug en daar weer naast is de Nieuwe Vechtbrug te zien, die dus rakelings langs de Kleine Peperbus liep. Bij de bouw van de huidige Vechtbrug in 1962 is er op de plaats van de houten noodbrug uit 1928 een nieuwe brug met viaducten gebouwd. Op de plaats van de oude Vechtbrug kwam de weg onder het viaduct naar de Lange Muiderweg. De Kleine Peprbus werd ingekort, maar bleef gelukkig behouden. De kom werd gedempt en als parkeerplaats ingericht. De houten brug naar de Singelgracht verdween, evenals de hoge bomen langs het pad.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...