E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

UITSLAG NATUUR-INVENTARISATIE KNSF-TERREIN

 

De rugstreeppad, die voorkomt in de weilanden van de KNSF is beschermd .  

Onlangs werd eindelijk bekend wat de vorig jaar gehouden natuurinventarisatie op het KNSF-terrein heeft opgeleverd. De PvdA maakte op haar website bekend dat het haar na vele verzoeken tenslotte gelukt was om het rap-port te kunnen publiceren. Al gauw werd duidelijk waarom de KNSF + de Gemeente Muiden de resultaten liever niet bekend wilden maken.

De resultaten zijn sensationeel. Meer dan 20 beschermde en bedreigde diersoorten komen voor op het terrein. De ringslang, zeven soorten vleermuizen, de waterspitsmuis, 49 soorten vogels, 3 soorten beschermde vissen en twee soorten beschermde planten. Daarnaast is de roemruchte rugstreeppad gesignaleerd in de weilanden bij het Kruitbos. Dat betekent dat er ontheffing gevraagd zal moeten worden om daar te bouwen. Men moet duidelijk maken waarom er juist op deze locatie zou moeten worden gebouwd en er moeten ook alternatieve bouwlocaties worden onderzocht. De inventarisatie is dus welkome munitie in de strijd tegen de grootschalige bouwplannen van de gemeente, de provincie en de KNSF. Muiden zal hier ongetwijfeld meer van horen.

 

Het Historisch Archief Muiden heeft gemeend om deze aflevering van De Sluiz geheel te moeten wijden aan de beschermde planten- en diersoorten op het KNSF-terrein. Hieronder vindt u afbeeldingen van oa de gewone grootoorvleermuis, de ransuil, de koekoek, de krakeend, de matkop, de spotvogel, de grauwe vliegenvanger, de rietzanger en de ijsvogel, de paling, de kroeskarper, de kleine modderkruiper, de krabbescheer en de veldgerst.

   
   

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...