E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

HET KRUITBOS

In het uiterst westelijke deel van het Kruitbos, staat aan een brede waterpartij een fraai magazijn uit de 18 e eeuw. (foto HAM 1999)

Het fabrieksterrein, ook wel het Kruitbos genoemd, wordt zoveel mogelijk in tact gelaten.

Het gebied zal de functie van een park krijgen. De studenten uit Amsterdam willen daarin ook ruimte laten voor culturele en maatschappelijke functies. In de gebouwen die nu nog overeind staan (maart 2005) zouden allerlei clubs en verenigingen een plaats kunnen krijgen. Men denkt aan schooltuinen, galeries, een bezoekerscentrum, een visclub, een boswachterswoning, gemeentelijke diensten, ateliers, een vogelhut, kleinschalige horeca, een cultureel centrum, het IVN, een ooievaarsdorp, een beeldentuin, een schaatsclub, enzovoorts. Op plaatsen waar tot voor kort gebouwen stonden, maar waar nu een berg puin ligt, zouden nieuwe, vergelijkbare gebouwen neergezet kunnen worden. Het bos zelf, het slotenpatroon, de waterstructuur en de wegen kunnen zoveel mogelijk onaangetast blijven. Wel moeten er een aantal ingangen van het terrein bij komen, fiets en wandelpaden worden aangelegd en diverse bruggen worden gebouwd. Het voorterrein, bij de vroegere poort van de fabriek, kan wat grootschaliger functies krijgen. De directeursvilla, het ketelhuis en enkele andere gebouwen die gespaard bleven voor de slopershamer zijn bereikbaar met de auto. Er komt hier ook een brug over de trekvaart. Bij de afslag van de A1 worden parkeerplaatsen aangelegd. Er is een nieuwe ontsluitingsroute aangelegd vanaf de Amsterdamsestraatweg, langs de sportvelden, naar een rotonde die afbuigt naar het oosten en aansluit op de dijkweg die van de nieuwbouwwijk op het haventerrein komt. De ingangen van het Kruitbos worden bewaakt met slagbomen, zodat het terrein toch enigszins besloten blijft en geen massaal autoverkeer aantrekt.

De studenten van de VU concluderen zelf tenslotte, dat hun rapport en ontwerp voor de uitbreiding en transformatie van Muiden haalbaar en serieus is. Het is realistisch en toetsbaar en appelleert aan de beleving van de bewoners en gebruikers van de stad Muiden. De culturele kant krijgt veel aandacht en het plan stijgt dan ook ver uit boven vastgoedeconomische plannen, de persoonlijke wens van een aantal bestuurders tot profilering   en het streven naar winstmaximalisatie. De drie planologen hopen dat hun plan kan bijdragen aan het tot stand komen van een betere balans tussen de culturele en de puur praktische kant van het stedenbouwkundig ontwerp met betrekking tot het KNSF-terrein. In alle bescheidenheid presenteren zij hun visie voor de toekomst van Muiden

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...