E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

TRANSFORMATIE KRUITFABRIEKTERREIN

De kust van Muiden, waar een boulevard en een nieuwe jachthaven zouden moeten komen. (1996)

De studenten van de VU vinden de samenhang van en de balans tussen de verschillende onderdelen van hun plan van groot belang. De precieze uitwerking van de diverse onderdelen moet nog volgen. Er is ruimte voor verandering gedurende de uitvoering van het plan.

Als we de kaart van noord naar zuid volgen, valt op de eerste plaats het werfeiland op, in het noordwesten. De studenten willen hier een nieuwe scheepswerf bouwen, met een grote moderne loods, die als “landmark” (baken) de nieuwe jachthaven daarnaast afbakent. De haven is bereikbaar via een autoweg over het KNSF-terrein en via de aan de noordkant van de dijk aan te leggen boulevard. In de dijk, aan de noordkant, wil men bedrijfjes vestigen, die via de boulevard zijn te bereiken. Ook komt er een wandelroute over de kruin van de dijk, die doorloopt tot de westpier, die weer vrij toegankelijk wordt. Aan de zuidkant van de dijk is er ruimte en rust, in de vorm van grasland waar schapen kunnen grazen. De tuinders die zich daar nu nog bevinden verhuizen naar het terrein van SC Muiden. Daarover straks meer. De Westbatterij mag van de plannenmakers in handen van de zeeverkenners blijven. Ten zuiden van de wetering zijn er appartementen getekend. Men heeft hier ‘torens en geprofileerde gevels’ bedacht; een combinatie van goedkope en duurdere appartementen. Aan de oostkant van dit complex “zal de huidige kinderboerderij blijven bestaan en er komt een strookje huizen langs de hoofdontsluitingsroute.” Ten oosten daarvan willen de studenten een dubbele rij dijkwoningen aanleggen, tot aan de Westbatterij. Over de dijk zelf komt een weg die bij de Westbatterij aansluit op de boulevard. Deze weg vormt de verbinding met de nieuwbouwwijk op de plek van de huidige havenloodsen, die zouden moeten verdwijnen. Ter hoogte van de huidige weilanden van de familie Oudshoorn is KRUITBURG I gepland. Een wijk met veel grote eengezinswoningen, die tussen het bestaande slotenpatroon zijn geplaatst, met hofjes, groen en speeltoestellen voor kinderen. In het meest oostelijke deel is voorzien in een buurtcentrum, met diverse winkels. Tegen het Kruitbos aan kunnen drie vrijstaande woningen gebouwd worden. KRUITBURG II is een wijk met eengezinswoningen in strokenbouw, die gemiddeld iets kleiner zijn dan in Kruitburg I. Het derde veld en het trainingsveld van SC Muiden zijn de gewenste locaties. De sportvereniging moet in de ogen van de VU-studenten verhuizen naar het weiland ten westen van de wijk Zuid-west. De volkstuinen   langs de dijk kunnen dan worden verplaatst naar de sportvelden van SC Muiden. Er komt een wandelroute over het terrein en de sportkantine kan worden gebruikt als buurthuis en clubhuis voor de tuinders. Bij het Kruitbos kunnen vrijstaande villa’s gebouwd worden.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...