E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

 

Aflevering nr. 137: Het aquaduct volgens de nieuwste vormgeving

 

Op zondag 11 december j.l. liep ik, na een bezoek aan de kerstmarkt, even langs bij het voormalige postkantoor om een brief te posten. Ik zag voor de ramen twee foto’s hangen; één met de ‘huidige situatie’ en één met een fotomontage van het toekomstige aquaduct. Het oude postkantoor is sinds enige tijd ingericht als kantoor van Rijkswaterstaat, in verband met de planstudie naar de beste verbinding tussen Almere en Schiphol. De huidige situatie sloeg op de omgeving van de Vechtbrug zoals die nu nog is. Het aquaduct is een al oude wens van met name Dick Schulp, die tegenwoordig algemeen wordt gezien als dé oplossing voor de fileproblemen in en rond Muiden. Na aanvankelijk als een soort Don Quichot beschouwd te zijn, omdat niemand geloofde dat er ooit zo’n kostbaar bouwwerk bij Muiden zou komen, is er in de loop der jaren langzaamaan toch steeds meer waardering gekomen voor het idee om het snelverkeer in plaats van óver de Vecht er onder door te laten gaan. De bouw van woningen in de Bloemendalerpolder is zelfs afhankelijk gemaakt van de realisering van een aquaduct. Men gaat er van uit dat het een zegen voor Muiden zal zijn als er geen bonkende brugdelen meer hoorbaar zullen zijn en dat de duizenden auto’s en vrachtwagens niet meer hoeven te wachten voor een geopende Vechtbrug. Het sluipverkeer door Muiden zal dan tot het verleden behoren, lijkt het. De oude Vechtbrug wordt gehalveerd en bestemd voor lokaal verkeer. Het rijk en de provincie moeten natuurlijk wel mee betalen, maar dat is niet onmogelijk. Iedereen blij, toch?

Toen ik het postkantoor de volgende dag eens binnenliep op mijn adv-dag zag ik in de grote ruimte   een poster aan de wand hangen van een geheel ander aquaduct. Ik herinnerde me hoe Han van Wees er in de Kazerne tijdens de voorlichtingsavond over de A6 – A9 op 13 oktober 2005 een vraag over stelde of de verhoudingen op de montagefoto wel klopten. De projectmanager van Rijkswaterstaat   moest toen toegeven dat de verhoudingen van de foto niet klopten. Men had een snelweg met aquaduct ingetekend op de plaats van de rotonde bij de Weesperweg, maar deze was veel te smal weergegeven en de plek klopte ook niet. Men haastte zich om te stellen dat er binnenkort een andere fotomontage zou worden gemaakt, met een juiste weergave van de verhoudingen. Wat schetste mijn verbazing toen ik dus twee maanden later diezelfde foute foto nog steeds op het raam van het postkantoor zag hangen? Ik vroeg aan een van de medewerkers binnen welke foto nu de juiste was; die op het raam of deze aan de wand, waar een geheel andere voorstelling van zaken gegeven werd. Men wist niet hoe snel men de foto van het raam moest halen en met herhaalde excuses werd ik verwezen naar de nieuwe foto binnen. Nee, ik kon helaas geen afdruk van de nieuwe foto krijgen. Ze hadden allerlei foto’s maar deze nu net niet. Maar als ik donderdag even langs wilde komen, dan lag hij voor me klaar, verzekerde de projectleider persoonlijk. Ze waren tot 20.00 uur open.

Die donderdag kwam ik om zes uur nat en koud van een vermoeiende fietstocht thuis uit mijn werk en trok mijn jas uit. Opeens schoot het door mij heen; ik zou nog naar het postkantoor gaan. Nou vooruit dan maar; jas weer aan, fiets uit de schuur en naar de Burg. de Raadtsingel. Er zaten twee ambtenaren die verschrikt opkeken toen ik binnenwam. Wat of ik kwam doen. Ik zei dat ik de beloofde foto kwam ophalen. Ze wisten van niets en ze hadden ook niets. Heel vervelend, ja. Maar als ik nu even mijn naam en adres achterliet, dan zouden ze de foto naar me opsturen. Vooruit dan maar.

Afgelopen zaterdag, 17 december, kreeg ik de foto inderdaad in de bus. Leve Rijkswaterstaat. Als je de foto goed bekijkt dan zie je dat men het aquaduct nu een stuk zuidelijker heeft ingetekend. Precies op de plek waar nu nog het huis van Han van Wees en de monumentale houten boerderij Vechthoeve staan is een 12 rijbanen brede snelweg te zien in een betonnen bak die onder de Vecht doorgaat. De Weesperweg hangt zonder rotonde boven de afgrond en er is een smal weggetje (de huidige Muider-binnenweg) langs de westkant van de Vecht te zien dat over het gat heen gaat. Ook de nieuwe woning van Pim van Wees is verdwenen, evenals de houten kringenwetwoning van Stef Griffioen aan de overkant van de Vecht. Met enkele handelingen op de computer kun je een ruim honderd jaar oude boerderij gewoon wissen uit het geheugen. Tegelijkertijd kun je het huidige tracé van de A1 laten veranderen in een bosgebied. De werkelijkheid is wel iets gecompliceerder. Om een dergelijk aquaduct te bouwen zal er vele jaren lang een enorme bouwput nodig zijn, die vele malen breder is dan het uiteindelijke resultaat en ook de wijde omgeving zal aantasten Op mijn opmerking over de houten boerderij Vechthoeve, die valt onder de door Unesco beschermde Stelling van Amsterdam, maakten de twee ambtenaren in het Rijkspostkantoor zich niet druk. “Och meneer, dan zetten we dat huis toch even een stukje verderop!” Natuurlijk, dat ik daar niet aan gedacht had. Waarom verplaatsen we niet wat meer zaken? Het Kruitbos kunnen we gewoon uitgraven en in de Bloemendalerpolder neerzetten, het Ijmeer kunnen we gewoon indijken en naar de Bloemendalerpolder verplaatsen, we kunnen het Muiderslot op Pampus zetten en de Sluisbrug verplaatsen naar de Rietpolder. Er staan ons nog vele veranderingen te wachten, maar of het ook verbeteringen zijn? Ik weet het nog zo net niet. GK

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...