E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

De Sluiz

 

 

Aflevering nr. 136: Een vurig pleidooi

 

Zijn we jarenlang voorgelogen door onze vorige burgemeester of is de wet veranderd?

 

Sinds 2001 mag er geen kerstbomenverbranding meer worden gehouden in Muiden en Muiderberg, want dat is wettelijk verboden vanwege de verscherpte milieuwetgeving. Dat was tenminste wat de vorige burgemeester van Muiden, de heer Smith, ons jarenlang vertelde als je er om vroeg. Morrend accepteerde de bevolking het verbod, want de jaarlijkse verbranding van de kerstbomen was een geliefd stukje folklore in beide kernen van de gemeente Muiden. De bomen moesten voortaan verzameld worden door de Gewestelijke Afvaldienst (GAD), die ze dan zou versnipperen. Dat was beter voor het milieu, zeiden ze. Al die rook was maar slecht voor de gezondheid. Dat de uitlaatgassen van de vuilnisauto’s die de bomen op moesten halen veel giftiger waren werd er maar niet bij verteld. En dat de bomen veel te laat opgehaald werden, zodat ze vele dagen lang op straat lagen, ja, dat was een beginnersfoutje. In de daar opvolgende jaren probeerde men de kinderen te lokken met allerlei beloftes als ze maar hun bomen bij de GAD zouden inleveren. Het werd een grote mislukking, want wat is er nu voor lol aan om je bomen te laten versnipperen? In de fik moeten ze en flink ook!

Dat vindt de gemeenteraad van Muiden inmiddels ook. De verkiezingen komen er aan en zo’n gezellige kerstbomenverbranding is een mooi onderwerp om de bevolking te lijmen, na alle weerzin die de KNSF-kwestie heeft opgeroepen. Het is net zoiets als het strandje bij de Westbatterij, dat ook telkens weer opduikt om de vier jaar. Je zult zien dat er straks weer iemand gaat roepen dat daar meer voor de kinderen moet worden gedaan. Daarbij wordt natuurlijk niet vermeld dat men ondertussen van plan is om ter plaatse een nieuwe jachthaven aan te leggen, zodat ook het laatste stukje strand zal moeten verdwijnen. Of gelooft u werkelijk dat er een groot nieuw strand zal worden aangelegd in een vogelrichtlijngebied, met een beschermde wetlandstatus?

Terug naar de kerstbomen. In de Digitale Sluiz (nr. 32) van 2 januari 2003 schreef ik al dat wat mij betreft die milieuwet in de versnipperaar mag. Maar ligt het wel aan de wet? Terwijl men in Muiden braaf de bomen liet versnipperen werd er in andere plaatsen gewoon een verbranding gehouden. En wat staat er in de Gooi- en Eemlander van 10 december 2005? “Eind jaren negentig is in gewestverband afgesproken dat de afgedankte bomen worden versnipperd omdat dat beter is voor het milieu.”In gewestverband afgesproken!” Sinds wanneer is een afspraak in het gewest een wet van Meden en Perzen? Als dat zo zou zijn dan hadden we de verwenste gemeentelijke herindeling helemaal niet nodig, want dan konden we wel in het gewest al onze zaken regelen. Dan konden we de fusie tussen Muiden-Weesp-Naarden-en-de-rest gewoon vergeten, want dan is het Gewest gewoon het ware samenwerkingsverband waarin de wet bepaald wordt. Maar zo liggen de zaken niet. Alles wat in het gewest bepaald wordt moet ook goedgekeurd worden door de gemeenteraden van elke plaats in het gewest. Dus dat betekent dat de gemeenteraad van Muiden zelf bepaald of ze het eens is met het verbod om kerstbomen te verbranden. En dat is ze niet. Burgemeester Smith heeft ons allemaal op het verkeerde been gezet, om het maar zachtjes uit te drukken. Daarom hoop ik dat met ingang van januari 2006 de traditie van de kerstbomenverbranding in Muiden en Muiderberg wordt hersteld en dat de gewestelijke afspraken in de vlammen zullen worden gegooid. Muiden laat zich niet de wet voorschrijven door valse profeten en schijnargumenten. Wij kunnen heel goed onze eigen boontjes doppen. Dat doen we al meer dan 1052 jaar en dat blijven we doen.

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...